2019

Januar

Titlen på 1. kvartals ‘Kvartalets Tal’ 2019 er ‘Reproduktive faktorer, livsstil og kostvaner blandt gravide kvinder i Grønland: ACCEPT delundersøgelsen 2013-2015’ og er skrevet af Anne Seneca Terkelsen (+45 51521803). Grønlands forandring fra et traditionelt samfund baseret på jagt og fiskeri til et mere moderne samfund har haft stor indflydelse på livsstils– og kostmønstret i Grønland. I denne store undersøgelse blandt gravide i 7 byer i Grønland fandt man, at en stor andel af de gravide kvinder i Grønland havde et højt BMI, anført af de gravide over 28 år, og at mange fortsatte med at ryge under graviditeten. Samtidig viste undersøgelsen at størsteparten af den kost, de gravide spiste kom fra importerede fødevarer. Fremtidige råd til gravide bør fokusere yderligere på at fortælle om risikoen ved rygning under graviditet, om fordelene ved amning – også til de yngre gravide – og sidst, men ikke mindst, at fremme sunde kostvaner. Læs mere om de spændende resultater i ‘Reproduktive faktorer, livsstil og kostvaner blandt gravide kvinder i Grønland: ACCEPT delundersøgelsen 2013-2015‘ (dansk) eller ‘Kalaallit Nunaanni arnat kinguaassiorsinnaanerat, inooriaasiat nerisartagaallu: Misissuinerit ilaat ACCEPT 2013-2015‘ (grønlandsk).