Kvartalets tal

Topografisk kort over Grønland
 
Grønlandsmedicinsk Selskab har siden januar 2010 udgivet ”Kvartalets tal fra sundhedsforskningen i Grønland”.

Der foregår meget sundhedsforskning i Grønland. Mange resultater offentliggøres i gode videnskabelige tidsskrifter. Men meget af den vigtige viden bliver ikke alment kendt i Grønland – i sundhedsvæsenet, i kommuner, i det politiske system og blandt almindelige mennesker som lever i Grønland.

Grønlandsmedicinsk selskab vil gerne være med til at udbrede kendskabet til den forskning som foregår. Vi udsender derfor 4 gange om året en dansksproget bearbejdning af udvalgte artikler om sundhedsforhold i Grønland. Nyhedsbrevet planlægges fremover at udkomme ca. d. 15. december, d. 15. marts, d. 15. juni og d. 15. september.

Nyhedsbrevet udsendes til bredt til Sundhedsvæsenet i Grønland samt til de af GMS' medlemmer, der har tilmeldt sig nyhedsbrevet.

Vi håber du finder vores udgivelser interessante!

Med venlig hilsen

Grønlandsmedicinsk selskab

 
Liste over 'Kvartalets tal' Gå til top

 

(December 2014) Titlen på 4. kvartals 'Kvartalets Tal' er 'Gode nyheder fra Grønlandstandplejen om sygdommen caries hos børn og unge' og er skrevet af tandlægerne Kim Ekstrand og Vibeke Quist, Institut for Odontologi, Københavns Tandlægehøjskole. I 2007 indledtes et samarbejde, kaldet CARIES STRATEGI GRØNLAND (CSG) mellem Grønlandstandplejen og Københavns Tandlægeskole. Formålet var at sikre, at børn og unge i Grønland får færre huller i tænderne (caries) end tidligere generationer af børn og unge. Resultaterne foreligger nu. Læs mere om de spændende fund i 'Kvartalets Tal fra Grønlandsmedicinsk Selskab'. Obs: 'Kvartalets Tal' findes nu også på grønlandsk: 'Nunatsinni kigutigissaasunit meeqqat inuusuttuaqqallu kigutilussutigisartagaat caries pillugu nu-taarsiassat nuannersut'.

 (September 2014) Titlen på 3. kvartals 'Kvartalets Tal' er 'Tuberkulosevaccine beskytter både mod smitte og aktiv tuberkulosesygdom i Grønland' og er skrevet af Ph.d.-studerende, læge Sascha Wilk Michelsen (swm@ssi.dk), Statens Serum Institut. Den beskyttende virkning af tuberkulosevaccinen (Calmette-vaccine eller BCG) er omdiskuteret, men i denne undersøgelse fra Grønland vises det klart, at tuberkulosevaccinen beskytter både mod tuberkulosesmitte og mod aktiv sygdom. Fundene har betydning for forståelsen af tuberkulosevaccinen på verdensplan. Læs mere om de spændende resultater i 'Kvartalets Tal fra Grønlandsmedicinsk Selskab'. Obs: 'Kvartalets Tal' findes nu også på grønlandsk: 'Tuberkulosimut kapitinneq nunatsinni tuberkulosimik tunillanneqarnissamut tuberkulosimillu nappaateqalernissamut illersuutaavoq'.

 (Juli 2014) Titlen på 2. kvartals 'Kvartalets Tal' er 'Arvelige forhold forklarer diabetes i Grønland' og er skrevet af professor Marit Eika Jørgensen (maej@steno.dk), Steno Diabetes Center. Mens diabetes tidligere var sjældent forekommende i Grønland har nylige befolkningsundersøgelser vist en meget høj forekomst. Et nyligt studie har vist, at personer i Grønland med en særlig gen-variant har 10 gange så høj risiko for diabetes som personer uden denne variant. Denne opdagelse giver en ny forståelse for betydningen af genetiske forhold ved diabetes. Læs mere om de spændende resultater i 'Kvartalets Tal fra Grønlandsmedicinsk Selskab'.

 (Marts 2014) Titlen på 1. kvartals 'Kvartalets Tal' er 'Kvinders evne til at opnå graviditet er relateret til PFOA eksponering' og er skrevet af Julie Lyngsø (jullyn@rm.dk), Arbejdsmedicinsk Klinik, Århus Universitetshospital. Perfluorerede stoffer (PFOA) er kemiske forbindelser brugt i industrien og i en lang række forbrugsprodukter. De er svært nedbrydelige og ophober sig i såvel dyr som mennesker. I Kvartalets Tal beskrives resultaterne af et studie af PFOA og kvinders evne tl at opnå graviditet. Læs mere om de spændende resultater i 'Kvartalets Tal fra Grønlandsmedicinsk Selskab'.

 (December 2013) Titlen på 4. kvartals 'Kvartalets Tal' er 'Højere forekomst af slagtilfælde hos yngre i Grønland end i Danmark' og er skrevet af Karen Bjørn-Mortensen (kabm@ssi.dk), Afdeling for Epidemiologisk Forskning, Statens Serum Institut, og Dronning Ingrids Sundhedscenter, Nuuk. Et tværsnitsstudie af alle patienter indlagt med et slagtilfælde på Dronning Ingrids Hospital i 2011-12 viste, at der var flere yngre patienter end i Danmark samt at overraskende mange havde uopdaget atrieflimren. Læs mere om de spændende resultater i 'Kvartalets Tal fra Grønlandsmedicinsk Selskab'.

 (Oktober 2013) Titlen på 3. kvartals 'Kvartalets Tal' er 'Stigende inflammation med højere indtag af grønlandsk kost' og er skrevet af Stig Andersen og Louise Holm Schæbel (stiga@dadlnet.dk), Arctic Health Research Centre, Ålborg Universitetshospital. For nylig kunne man læse i en lang række aviser at fisk ikke er godt for hjertet. Konklusionen byggede på en undersøgelse i Grønland af sammenhængen mellem den traditionelle kost og inflammation. Se her hvad den oprindelige undersøgelse handlede om og vurder, om aviserne overfortolkede budskabet! Læs mere om de spændende resultater i 'Kvartalets Tal fra Grønlandsmedicinsk Selskab'.

 (Juni 2013) Titlen på 2. kvartals 'Kvartalets Tal' er 'Hang til pengespil kombineres ofte med alkohol- og pengespil' og er skrevet af Christina Viskum Lytken Larsen (cll@si-folkesundhed), Statens Institut for Folkesundhed. En stor del af de personer, der har haft problemer med pengespil på et eller andet tidspunkt i livet, har også et skadeligt alkoholforbrug og ryger hash regelmæssigt. Det viser tal fra befolkningsundersøgelsen 2006-2010. Undersøgelsens resultater understreger vigtigheden af, at der tages højde for kombinationen af flere afhængighedsformer i forebyggelsesarbejdet. Læs mere om de spændende resultater i 'Kvartalets Tal fra Grønlandsmedicinsk Selskab'.

 (April 2013) Titlen på 1. kvartals 'Kvartalets Tal' er 'Organiske forureningsmidler øger ikke risikoen for højt blodtryk i Grønland' og er skrevet af Marit Eika Jørgensen (maej@steno.dk), Steno Diabetes Center. Den grønlandske befolkning er en af de mest udsatte for organiske forureningsstoffer, fordi de store havpattedyr indgår i kosten. Koncentrationen af forureningsstoffer øges gennem fødekæden og når de højeste niveauer i havpattedyr. ’Kvartalets Tal' fortæller om, at de organiske forureningsstoffer ikke ser ud til at øge risikoen for højt blodtryk i Grønland. Læs mere om de spændende resultater i 'Kvartalets Tal fra Grønlandsmedicinsk Selskab'.

 (December 2012) Titlen på december måneds 'Kvartalets Tal' er 'Diabetes er en risikofaktor for tuberkulose i Grønland' og er skrevet af Stine Byberg (stinebyberg@gmail.com), Steno Diabetes Center. Såvel diabetes som tuberkulose er hyppige i Grønland, og i december måneds 'Kvartalets Tal' fortælles om, at diabetes kan være en vigtig risikofaktor for at udvikle tuberkulose blandt Inuit i Grønland. Forebyggelse og tilstrækkelig kontrol med diabetes kan potentielt være vigtige våben i kampen mod tuberkulose. Læs mere om de spændende resultater i december måneds 'Kvartalets Tal fra Grønlandsmedicinsk Selskab'.

 Kvartalets Tal kommer ofte i de grønlandske medier. Se indlæg fra KNR om december måneds Kvartalets Tal ved klik på dette link (http://www.knr.gl/da/nyheder/diabetikere-i-risiko-få-tuberkulose)

 (Oktober 2012) Titlen på oktober måneds 'Kvartalets Tal' er 'Kronisk mellemørebetændelse blandt børn i Grønland - den stille infektion' og er skrevet af læge, Ph.d. Ramon Gordon Jensen (ramon@dadlnet.dk), Øre-næse-halskirurgisk klinik, Rigshospitalet. I 'Kvartalets Tal' fortælles om to nye studier om mellemørebetændelse i Grønland der bl.a. viste, at hvert femte barn i Nuuk og Sisimiut i løbet af deres barndom havde haft kronisk mellemørebetændelse, at hver tredje unge mellem 11 og 24 år havde ar på trommehinden som tegn på længerevarende øreproblemer i barndommen, og at kronisk mellemørebetændelse i høj grad er en dynamisk sygdom. Resultaterne kan bruges til udvælgelse af børn med behov for speciel behandling og opfølgning og til etablering af programmer og algoritmer til forebyggelse og behandling af sygdommen. Læs mere om de spændende resultater i oktober måneds 'Kvartalets Tal fra Grønlandsmedicinsk Selskab'.

(Juni 2012) Titlen på juni måneds 'Kvartalets Tal' er 'Forurening og fødsel af drenge- og pigebørn i Arktis - kønsratio ved fødslen kan ikke bruges til at monitorere effekten af forurening og klimaændringer' og er skrevet af professor, dr.med. Peter Bjerregaard (pb@si-folkesundhed.dk), Center for Sundhedsforskning i Grønland, Statens Institut for Folkesundhed. I 2007 var der store overskrifter i aviser verden over om, at der blev født dobbelt så mange pigebørn som drengebørn i Grønland og arktisk Rusland, hvilket blev tolket som et resultat af forurening af den traditionelle kost med stoffer som PCB og pesticider med hormonal virkning. Dette har vist sig ikke at holde. Læs den spændende historie i juni måneds 'Kvartalets Tal fra Grønlandsmedicinsk Selskab'.

(Marts 2012) Titlen på marts måneds 'Kvartalets Tal' er ' Kulde påvirker stofskiftet hos personer i Grønland' og er skrevet af centerleder, Ph.d. Stig Andersen (stiga@dadlnet.dk) , Arctic Health Research Centre - Kalaallit Nunaannit Ilinniagaqarpugut, & Medicinsk Endokrinologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital, Aalborg. I 'Kvartalets Tal' fortælles om, hvordan det brune fedtvæv, 'kroppens varmeapparat' forbrændes, når man udsættes for kulde. Dette forbrændes ved hjælp af stofskiftehormonet. I undersøgelsen bag marts måneds 'Kvartalets Tal' fandt man, at fangere og folk i bygder havde meget større produktion af stofskiftehormon end byboere og ikke-fangere. Dette kan måske tyde på, at kulde slanker. Måske er det rigtigt, at 'varmen breder sig i kroppen', når man spiser grønlandsk proviant?

(Januar 2012) Titlen på januar måneds 'Kvartalets Tal' er Forøget risiko for leversygdom blandt personer smittet med Hepatitis B-virus i Grønland - men ikke i så høj grad som i andre befolkninger og er skrevet af læge Ph.D. Malene Landbo Børresen (mlb@ssi.dk), Statens Serum Institut. Hepatitis B-infektion er endemisk i Grønland, men har tilsyneladende ikke så alvorlige følger som i andre høj-endemiske befolkninger. I et stort kohortestudie af knap 9000 grønlændere undersøgte vi sammenhængen mellem den høje forekomst af HBV og den tilsyneladende lave forekomst af senfølger. Vi fandt at kronisk smittede havde markant øget risiko for kronisk leversygdom, leverkræft og død i det hele taget i forhold til HBV-negative personer. Derimod var antallet af nye tilfælde af skrumpelever og leverkræft blandt de kronisk smittede i Grønland lav sammenlignet med kronisk smittede i andre populationer. Samlet set er risikoen for leversygdom blandt kronisk smittede således øget i forhold til ikke-smittede i Grønland. Men sammenlignet med andre befolkninger synes kronisk hepatitis B smitte at have et mere godartet forløb i Grønland. Mulige årsager diskuteres i nyhedsbrevet.

(September 2011). Titlen på september måneds 'Kvartalets Tal' er Høj forekomst af diabetes i bygder og små byer og er skrevet af overlæge Ph.D. Marit Eika Jørgensen, Statens Institut for Folkesundhed. Mens type 2 diabetes tidligere var sjældent forekommende hos grønlændere, fandt en undersøgelse i 1999, at ca. 10 % af alle voksne grønlændere over 35 år nu havde type 2 diabetes. Dermed var type 2 diabetes blevet langt hyppigere hos grønlændere end i en vesteuropæisk befolkning. En stor befolkningsundersøgelse 2005 - 2010 over hele Grønland har nu fundet, at Diabetesforekomsten er 50 % højere i små byer og 20 % højere i bygder sammenlignet med store byer efter justering for forskelle i risikofaktorer. Dette er overraskende og forskelligt fra andre tilsvarende lande med hurtig vestliggørelse. I nyhedsbrevet diskuteres mulige årsager til dette fund.

(August 2011) Titlen på august måneds 'Kvartalets Tal' er Grønlandske skolebørns forbrug af slik og frugt, udvikling fra 1994 til 2006 og er skrevet af Birgit Niclasen, Lægefaglig konsulent, Ph.D. Departementet for Sundhed, Nuuk. Grønland har oplevet hurtige ændringer i befolkningens spisevaner, en "ernærings-transition" på linje med forandringer i sygdomsmønstret og i sociale forhold. Ernæring er således et fokusområde i Inuuneritta (Folkesundhedsprogrammet), og det grønlandske Ernæringsråd har udviklet 10 kostråd. Den grønlandske del af Health Behaviour School-aged Children (HBSC) undersøgelsen undersøgte i 1994, 1998, 2002 og 2006 slik og frugtforbruget blandt 11., 13. og 15. årige skolebørn. Undersøgelsen fandt, at fra 1994 til 2006 faldt andelen af skoleelever som fulgte Ernæringsrådets anbefalinger omkring frugt og slik. I nyhedsbrevet foreslås en række anbefalinger til forøgelse af børns frugtindtag og nedbringelse af slik- og sukkerforbruget.

(Marts 2011) Titlen på marts måneds 'Kvartalets Tal' er Risikofaktorer for tuberkulose i Grønland og er skrevet af overlæge dr.med. Karin Ladefoged, DIH, Nuuk. Selvom hyppigheden af tuberkulose er faldet markant siden 1950'erne er hyppigheden igen stigende i Grønland. Man ved ikke meget om hvilke faktorer der betinger forekomsten af tuberkulose i Grønland. I en undersøgelse i 2004-2006 af 146 tuberkulose-patienter og 584 raske kontroller fandt man, at det at være Inuit, at være arbejdsløs, at bo i en bygd og have et højt alkoholforbrug var forbundet med øget risiko for tuberkulose. Mulige forklaringer på disse forhold diskuteres i nyhedsbrevet.

(December 2010) Titlen på december måneds 'Kvartalets Tal' er Grønlandske patienter med hoved-halskræft overlever kortere tid i forhold til danske, trods samme behandling. De primære årsager til, at grønlandske patienter overlever kortere tid, har været, at patienterne har påbegyndt behandlingen for sent, og at opfølgningen ikke har været tilstrækkelig, i hvertfald i perioden indtil 2003. Siden 2005 har DIH organiseret opfølgningsprogrammer for hoved-halscancerpatienter. Forbedringer er således iværksat.

(September 2010) Titlen på september måneds 'Kvartalets Tal' er Et tilfælde af Q-feber i Grønland - en sygdom set for første gang i Arktiske områder. I indlægget beskrives det første kendte tilfælde i Grønland af en bakterieinfektion kaldet Q-feber. Sygdommen ses i mange dele af verden, særligt i lande med kvæg, får og geder, men har aldrig været beskrevet i arktiske egne. Q-feber kan enten være en sjælden og indtil nu overset sygdom i Arktis, eller den kan være nyopstået. Mulige forklaringer diskuteres i indlægget. Tilfældet tyder på, at man som sundhedspersonale i Grønland bør tænke på usædvanlige årsager til sygdomstilfælde, man ellers ikke kan forklare.

(Juni 2010) Titlen på juni måneds 'Kvartalets Tal' er Grønlændere får også følgesygdomme til type 2 diabetes. Indlægget omhandler diabeteskomplikationer i Grønland og er skrevet af projektleder Michael Lynge Pedersen fra Diabetesgruppen i Nuuk. Diabetes er hyppigt forekommende i Grønland, men hidtil er der ikke lavet opgørelser over forkomsten af diabeteskomplikationer. I dette 'Kvartalets Tal' omtales en undersøgelse, der viser, at diabetisk nyresygdom, øjensygdom, nervebetændelse og alvorlig åreforkalkning forekommer hyppigt, og at forekomsten er den samme blandt grønlandske og danske patienter med diabetes.

(Marts 2010) Marts måneds 'Kvartalets Tal' omhandler Udbrud af alvorlig leverbetændelse blandt børn i Grønland og er skrevet af PhD-studerende Malene Børresen, Statens Serum Institut. Smitte med hepatitis B-virus (smitsom leverbetændelsesvirus type B; HBV) er hyppig i Grønland, men sammenlignet med andre steder i verden ses alvorlig leverbetændelse og senfølger af HBV-smitte af ukendte årsager ikke så hyppigt som forventet i Grønland. I dette 'Kvartalets Tal' omtales en undersøgelse, der tyder på, at HBV-smitte slet ikke er så harmløs i Grønland som hidtil antaget, og støtter, at HBV-vaccination indføres i børnevaccinationsprogrammet.

(Januar 2010) Det første 'Kvartalets Tal' omhandler Betydningen af opvækstvilkår for højde og vægt i voksenalderen og er skrevet af Peter Bjerregaard, Statens Institut for Folkesundhed.

Gå til top

Katuaq kulturhus, Nuuk © Gert Mulvad