2022

Juni

Titlen på 2. kvartals ‘Kvartalets Tal 2022’ er ‘Grønlændere tilpasset jod-rig grønlandsk kost vurderet ud fra mønsteret af stofskiftesygdom i Grønland‘ og er skrevet af hoveduddannelseslæge i samfundsmedicin og Ph.D.-studerende Paneeraq Noahsen. Kostens indhold af jod betyder meget for forekomsten af stofskiftesygdomme i befolkningen. I studiet undersøgte forskerne forekomsten af stofskiftesygdomme i to områder i Grønland med forskellige kostvaner og jodindtagelse. Man fandt et mønster med høj forekomst af forhøjet stofskifte og en lav forekomst af lavt stofskifte blandt de undersøgte. Det ligner det sygdomsmønster, som ses hos befolkningsgrupper med jodmangel. Fundene giver anledning til spekulationer om Inuit i Grønland har tilpasset sig den højere jodindtagelse gennem århundreder. Konsekvensen vil være, at der er brug for højere indtagelse af jod end det, der er anbefalet af WHO for at forebygge stofskiftesygdomme. Se nærmere om de spændende resultater på dansk og grønlandsk i ‘Grønlændere tilpasset jodrig grønlandsk kost vurderet ud fra mønsteret af stofskiftesygdom i Grønland’/’Kalaallit jodeqarluartunik nerisaqarnissamut naleqqussarsimarpasissut‘.