2023

Oktober

Titel på 3. kvartals ’Kvartalets Tal 2023’ er ’Selvmord i Grønland’ og er skrevet af Ph.d.-studerende Ivalu Katajavaara Seidler, studerende, Center for Folkesundhed i Grønland, SDU og Grønlands Center for Sundhedsforskning, Ilisimatusarfik.

Med oplysninger fra dødsårsagsregistret har Ivalu K. Seidler tegnet et billede af udviklingen i selvmordsraten, hvor man så, at den var på sit højeste i 80’erne og er faldet siden. Hun identificerer desuden risikofaktorer for selvmord og ikke mindst hvor vi mangler viden.

Se nærmere om resultaterne på grønlandsk og dansk i nyhedsbrevet Kalaallit Nunaanni imminut toquttarneq og Selvmord i Grønland.

Læs også Ivalu K. Seidlers open acces publikationer her: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10031872/ og https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10286662/

Juni

Titlen på 2. kvartals ‘Kvartalets Tal 2023’ er ‘Syfilis i Grønland 2015-2019 – Stigning i antal nye smittetilfælde, særligt blandt de unge‘ og er skrevet af hoveduddannelseslæge Marianne Welzel Andersen, Revmatologisk Avdeling UNN Tromsø (tidligere Medicinsk Afdeling Dronning Ingrids Hospital, Nuuk). Opgørelser fra Landslægeembedet over anmeldte tilfælde af syfilis i Grønland og en undersøgelse fra 2015 viste, at det årlige antal af nye smittetilfælde overordnet har været stigende siden 2011. I en ny undersøgelse af syfilis i Grønland, denne gang i perioden 2015 til 2019, har forfatterne forsøgt at lave en opgørelse over alle nye syfilistilfælde i perioden ved at inddrage flere datakilder og gennemgå hvert enkelt tilfælde nøje for at sikre, at diagnosen var korrekt. Undersøgelsen viste i alt 423 nye tilfælde af syfilis med en stigende tendens fra 2015 til 2019, således at man i 2019 kom op på næsten 250 nye tilfælde pr. 100.000 indbyggere. Til sammenligning var antallet af nye tilfælde i Danmark i 2018 ifølge Statens Serum Institut på ca. 9 pr. 100.000 indbyggere.

Undersøgelsen viste således, at byrden af syfilis i Grønland er høj. Både befolkning og sundhedspersonale må derfor være bevidste om at have en lav tærskel for screening og undersøgelse for syfilis i Grønland. Fokus bør især rettes mod gruppen af yngre personer, herunder mænd, som mistænkes at være en underdiagnosticeret gruppe.

Se nærmere om de spændende resultater på dansk og grønlandsk i ‘Syfilis i Grønland 2015-2019 – stigning i antal nye smittetilfælde, særligt blandt de unge / Kalaallit Nunaanni syfilis 2015-2019 – Tunillatsissimasut nutaat amerleriarnerat, pingaartumik inuusuttut akornanni‘.