Møder og begivenheder

Grønlandsmedicinsk Selskab afholder jævnlige medlemsmøder i Danmark og i Nuuk. I Danmark sædvanligvis i København 2 gange om året, hvoraf forårsmødet er generalforsamling og efterårsmødet vanligt møde. I

Grønland afholder Lokalafdelingen ligeledes møder 2 gange årligt.

Se siderne for møder i Danmark og møder i Grønland.