2012

December

Titlen på december måneds ‘Kvartalets Tal’ er ‘Diabetes er en risikofaktor for tuberkulose i Grønland‘ og er skrevet af Stine Byberg (stinebyberg@gmail.com), Steno Diabetes Center. Såvel diabetes som tuberkulose er hyppige i Grønland, og i december måneds ‘Kvartalets Tal’ fortælles om, at diabetes kan være en vigtig risikofaktor for at udvikle tuberkulose blandt Inuit i Grønland. Forebyggelse og tilstrækkelig kontrol med diabetes kan potentielt være vigtige våben i kampen mod tuberkulose. Læs mere om de spændende resultater i december måneds ‘Kvartalets Tal fra Grønlandsmedicinsk Selskab’.

Kvartalets Tal kommer ofte i de grønlandske medier. Se indlæg fra KNR om december måneds Kvartalets Tal ved klik på dette link (https://www.knr.gl/da/nyheder/diabetikere-i-risiko-få-tuberkulose)

Oktober

Titlen på oktober måneds ‘Kvartalets Tal’ er ‘Kronisk mellemørebetændelse blandt børn i Grønland – den stille infektion‘ og er skrevet af læge, Ph.d. Ramon Gordon Jensen (ramon@dadlnet.dk), Øre-næse-halskirurgisk klinik, Rigshospitalet. I ‘Kvartalets Tal’ fortælles om to nye studier om mellemørebetændelse i Grønland der bl.a. viste, at hvert femte barn i Nuuk og Sisimiut i løbet af deres barndom havde haft kronisk mellemørebetændelse, at hver tredje unge mellem 11 og 24 år havde ar på trommehinden som tegn på længerevarende øreproblemer i barndommen, og at kronisk mellemørebetændelse i høj grad er en dynamisk sygdom. Resultaterne kan bruges til udvælgelse af børn med behov for speciel behandling og opfølgning og til etablering af programmer og algoritmer til forebyggelse og behandling af sygdommen. Læs mere om de spændende resultater i oktober måneds ‘Kvartalets Tal fra Grønlandsmedicinsk Selskab’.

Juni

Titlen på juni måneds ‘Kvartalets Tal’ er ‘Forurening og fødsel af drenge- og pigebørn i Arktis – kønsratio ved fødslen kan ikke bruges til at monitorere effekten af forurening og klimaændringer‘ og er skrevet af professor, dr.med. Peter Bjerregaard (pb@si-folkesundhed.dk), Center for Sundhedsforskning i Grønland, Statens Institut for Folkesundhed. I 2007 var der store overskrifter i aviser verden over om, at der blev født dobbelt så mange pigebørn som drengebørn i Grønland og arktisk Rusland, hvilket blev tolket som et resultat af forurening af den traditionelle kost med stoffer som PCB og pesticider med hormonal virkning. Dette har vist sig ikke at holde. Læs den spændende historie i juni måneds ‘Kvartalets Tal fra Grønlandsmedicinsk Selskab’.

Marts

Titlen på marts måneds ‘Kvartalets Tal’ er ‘ Kulde påvirker stofskiftet hos personer i Grønland‘ og er skrevet af centerleder, Ph.d. Stig Andersen (stiga@dadlnet.dk) , Arctic Health Research Centre – Kalaallit Nunaannit Ilinniagaqarpugut, & Medicinsk Endokrinologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital, Aalborg. I ‘Kvartalets Tal’ fortælles om, hvordan det brune fedtvæv, ‘kroppens varmeapparat’ forbrændes, når man udsættes for kulde. Dette forbrændes ved hjælp af stofskiftehormonet. I undersøgelsen bag marts måneds ‘Kvartalets Tal’ fandt man, at fangere og folk i bygder havde meget større produktion af stofskiftehormon end byboere og ikke-fangere. Dette kan måske tyde på, at kulde slanker. Måske er det rigtigt, at ‘varmen breder sig i kroppen’, når man spiser grønlandsk proviant?

Januar

Titlen på januar måneds ‘Kvartalets Tal’ er Forøget risiko for leversygdom blandt personer smittet med Hepatitis B-virus i Grønland – men ikke i så høj grad som i andre befolkninger og er skrevet af læge Ph.D. Malene Landbo Børresen (mlb@ssi.dk), Statens Serum Institut. Hepatitis B-infektion er endemisk i Grønland, men har tilsyneladende ikke så alvorlige følger som i andre høj-endemiske befolkninger. I et stort kohortestudie af knap 9000 grønlændere undersøgte vi sammenhængen mellem den høje forekomst af HBV og den tilsyneladende lave forekomst af senfølger. Vi fandt at kronisk smittede havde markant øget risiko for kronisk leversygdom, leverkræft og død i det hele taget i forhold til HBV-negative personer. Derimod var antallet af nye tilfælde af skrumpelever og leverkræft blandt de kronisk smittede i Grønland lav sammenlignet med kronisk smittede i andre populationer. Samlet set er risikoen for leversygdom blandt kronisk smittede således øget i forhold til ikke-smittede i Grønland. Men sammenlignet med andre befolkninger synes kronisk hepatitis B smitte at have et mere godartet forløb i Grønland. Mulige årsager diskuteres i nyhedsbrevet.