2013

December

Titlen på 4. kvartals ‘Kvartalets Tal’ er ‘Højere forekomst af slagtilfælde hos yngre i Grønland end i Danmark‘ og er skrevet af Karen Bjørn-Mortensen (kabm@ssi.dk), Afdeling for Epidemiologisk Forskning, Statens Serum Institut, og Dronning Ingrids Sundhedscenter, Nuuk. Et tværsnitsstudie af alle patienter indlagt med et slagtilfælde på Dronning Ingrids Hospital i 2011-12 viste, at der var flere yngre patienter end i Danmark samt at overraskende mange havde uopdaget atrieflimren. Læs mere om de spændende resultater i ‘Kvartalets Tal fra Grønlandsmedicinsk Selskab’.

Oktober

Titlen på 3. kvartals ‘Kvartalets Tal’ er ‘Stigende inflammation med højere indtag af grønlandsk kost’ og er skrevet af Stig Andersen og Louise Holm Schæbel (stiga@dadlnet.dk), Arctic Health Research Centre, Ålborg Universitetshospital. For nylig kunne man læse i en lang række aviser at fisk ikke er godt for hjertet. Konklusionen byggede på en undersøgelse i Grønland af sammenhængen mellem den traditionelle kost og inflammation. Se her hvad den oprindelige undersøgelse handlede om og vurder, om aviserne overfortolkede budskabet! Læs mere om de spændende resultater i ‘Kvartalets Tal fra Grønlandsmedicinsk Selskab’.

Juni

Titlen på 2. kvartals ‘Kvartalets Tal’ er ‘Hang til pengespil kombineres ofte med alkohol- og pengespil‘ og er skrevet af Christina Viskum Lytken Larsen (cll@si-folkesundhed), Statens Institut for Folkesundhed. En stor del af de personer, der har haft problemer med pengespil på et eller andet tidspunkt i livet, har også et skadeligt alkoholforbrug og ryger hash regelmæssigt. Det viser tal fra befolkningsundersøgelsen 2006-2010. Undersøgelsens resultater understreger vigtigheden af, at der tages højde for kombinationen af flere afhængighedsformer i forebyggelsesarbejdet. Læs mere om de spændende resultater i ‘Kvartalets Tal fra Grønlandsmedicinsk Selskab’.

April

Titlen på 1. kvartals ‘Kvartalets Tal’ er ‘Organiske forureningsmidler øger ikke risikoen for højt blodtryk i Grønland‘ og er skrevet af Marit Eika Jørgensen (maej@steno.dk), Steno Diabetes Center. Den grønlandske befolkning er en af de mest udsatte for organiske forureningsstoffer, fordi de store havpattedyr indgår i kosten. Koncentrationen af forureningsstoffer øges gennem fødekæden og når de højeste niveauer i havpattedyr. ’Kvartalets Tal’ fortæller om, at de organiske forureningsstoffer ikke ser ud til at øge risikoen for højt blodtryk i Grønland. Læs mere om de spændende resultater i ‘Kvartalets Tal fra Grønlandsmedicinsk Selskab’.