2020

November

Titlen på 3. kvartals ‘Kvartalets Tal 2020’ er ”Mythbuster: Omega-3 fedtsyrer beskytter ikke grønlænderne imod hjertekarsygdom” og er skrevet af postdoc Ninna Senftleber, Steno Diabetes Center Copenhagen og Københavns Universitet. Selv om det har været en almindelig antagelse at grønlændere var beskyttet mod hjertekarsygdom på grund af højt niveau af omega-3 fedtsyrer især fra havpattedyr, er det faktisk aldrig tidligere undersøgt. Kvartalets Tal omhandler denne gang sammenhængen mellem niveauet af omega-3 fedtsyrer i blodet og risiko for at udvikle hjertekarsygdom hos 3000 voksne deltagere i befolkningsundersøgelsen fra hele Grønland. Modsat forventet viste studiet ingen sammenhæng mellem niveauet af omega-3 fedtsyrer og hjertekarsygdom, og det tyder derfor på at andre risikofaktorer som fx rygning, højt kolesterol og arvelige faktorer spiller en større rolle for hjertekarsygdom i den grønlandske befolkning. Se nærmere i Mythbuster: Omega-3 fedtsyrer beskytter ikke grønlænderne imod hjertekarsygdom (dansk) eller Tusartagaq eqqunngitsoq: Kalaallit Omega-3 fedtsyrenit uummallunnermut taqqanillu nappaatinut illersugaannginngillat (grønlandsk).

Juli

Titlen på 2. kvartals ‘Kvartalets tal 2020’ er ‘ Selvmordsforsøg, overgreb, rygning og kost – der er stadig store udfordringer for folkesundheden i Grønland’ og er skrevet af professor Peter Bjerregaard og seniorrådgiver Christina Viskum Lytken Larsen. Kvartalets Tal omhandler denne gang befolkningsundersøgelsen af mere end 2500 voksne fra hele Grønland. Hovedrapporten belyser folkesundheden i Grønland og viser at der fortsat er store udfordringer med rygning, fedme, selvmordsforsøg og overgreb, selv om der også er små forbedringer med fald i andelen af dagligrygere og flere spiser grønt. Se nærmere i Selvmordsforsøg, overgreb, rygning og kost – der er stadig store udfordringer for folkesundheden i Grønland (dansk) eller Imminut toqoriarneq, innarliineq, pujortartarneq nerisallu – Kalaallit Nunaanni inuit peqqissusianni suli annertuunik ilungersunartoqarpoq (grønlandsk).

Februar

Titlen på 1. kvartals ‘Kvartalets Tal 2020’ er ”Strålebehandling i de arktiske egne” og er skrevet af overlæge PhD Jeppe Friborg, Onkologisk afdeling, Rigshospitalet. Strålebehandling er en vigtig del af kræftbehandlingen og kræver et tæt samarbejde mellem specialuddannede læger, fysikere, sygeplejersker og andre faggrupper. I den beskrevne artikel gennemgås status for og udfordringer med at sikre strålebehandling i Arktis. I ingen af disse områder findes der lokale muligheder for strålebehandling, og i stedet henvises patienter til behandling i større byer. Grønlandske patienter henvises til Rigshospitalet i København), men selvom alle regioner har etablerede tilbud, giver den lange transportvej både tidsmæssige, økonomiske og menneskelige udfordringer. Se nærmere om de vigtige resultater i Strålebehandling i de arktiske egne (dansk) og Nunani issittuni qinnguartartittarluni katsrsarneqartarneq (grønlandsk).