2020

Februar

Titlen på 1. kvartals ‘Kvartalets Tal 2020’ er ”Strålebehandling i de arktiske egne” og er skrevet af overlæge PhD Jeppe Friborg, Onkologisk afdeling, Rigshospitalet. Strålebehandling er en vigtig del af kræftbehandlingen og kræver et tæt samarbejde mellem specialuddannede læger, fysikere, sygeplejersker og andre faggrupper. I den beskrevne artikel gennemgås status for og udfordringer med at sikre strålebehandling i Arktis. I ingen af disse områder findes der lokale muligheder for strålebehandling, og i stedet henvises patienter til behandling i større byer. Grønlandske patienter henvises til Rigshospitalet i København), men selvom alle regioner har etablerede tilbud, giver den lange transportvej både tidsmæssige, økonomiske og menneskelige udfordringer. Se nærmere om de vigtige resultater i Strålebehandling i de arktiske egne (dansk) og Nunani issittuni qinnguartartittarluni katsrsarneqartarneq (grønlandsk).