2018

Januar

Titlen på 1. kvartals ‘Kvartalets Tal’ 2018 er ‘Infektioner i hjernen’ og er skrevet af læge Anne Christine Nordholm. Infektioner i hjernen er alvorlige med høj sygelighed og dødelighed. Infektionssygdomme er hyppige i Grønland, men man ved ikke om dette også gælder infektioner i hjernen. Ved hjælp af landsdækkende registre undersøgte Anne Cristine Nordholm og kolleger hyppigheden af disse infektioner hos grønlændere og danskere i henholdsvis Grønland og Danmark. Læs om de spændende resultater i Infektioner i hjernen (dansk) eller Qaratsakkut aseruuttoornerit (grønlandsk).