Kvartalets Tal

Grønlandsmedicinsk Selskab har siden januar 2010 udgivet ”Kvartalets tal fra sundhedsforskningen i Grønland”.

Der foregår meget sundhedsforskning i Grønland. Mange resultater offentliggøres i gode videnskabelige tidsskrifter. Men meget af den vigtige viden bliver ikke alment kendt i Grønland – i sundhedsvæsenet, i kommuner, i det politiske system og blandt almindelige mennesker som lever i Grønland.

Grønlandsmedicinsk selskab vil gerne være med til at udbrede kendskabet til den forskning som foregår. Vi udsender derfor 4 gange om året en dansk- og grønlandsksproget bearbejdning af udvalgte artikler om sundhedsforhold i Grønland.

Nyhedsbrevet udsendes til bredt til Sundhedsvæsenet i Grønland samt til medlemmerne af Grønlandsmedicinsk selskab.

Hvis man ønsker at komme på maillisten for Kvartalets Tal bedes man skrive til mail@gmsnet.dk.

Se i menuen for ‘Kvartalets Tal’ for de enkelte år.

Vi håber du finder vores udgivelser interessante!

Inussiarnersumik Inuulluaqqusillunga,

Grønlandsmedicinsk selskab

______________________________________________________________________________