2014

December

Titlen på 4. kvartals ‘Kvartalets Tal’ er ‘Gode nyheder fra Grønlandstandplejen om sygdommen caries hos børn og unge‘ og er skrevet af tandlægerne Kim Ekstrand og Vibeke Quist, Institut for Odontologi, Københavns Tandlægehøjskole. I 2007 indledtes et samarbejde, kaldet CARIES STRATEGI GRØNLAND (CSG) mellem Grønlandstandplejen og Københavns Tandlægeskole. Formålet var at sikre, at børn og unge i Grønland får færre huller i tænderne (caries) end tidligere generationer af børn og unge. Resultaterne foreligger nu. Læs mere om de spændende fund i ‘Kvartalets Tal fra Grønlandsmedicinsk Selskab’. Obs: ‘Kvartalets Tal’ findes nu også på grønlandsk: ‘Nunatsinni kigutigissaasunit meeqqat inuusuttuaqqallu kigutilussutigisartagaat caries pillugu nu-taarsiassat nuannersut‘.

September

Titlen på 3. kvartals ‘Kvartalets Tal’ er ‘Tuberkulosevaccine beskytter både mod smitte og aktiv tuberkulosesygdom i Grønland‘ og er skrevet af Ph.d.-studerende, læge Sascha Wilk Michelsen (swm@ssi.dk), Statens Serum Institut. Den beskyttende virkning af tuberkulosevaccinen (Calmette-vaccine eller BCG) er omdiskuteret, men i denne undersøgelse fra Grønland vises det klart, at tuberkulosevaccinen beskytter både mod tuberkulosesmitte og mod aktiv sygdom. Fundene har betydning for forståelsen af tuberkulosevaccinen på verdensplan. Læs mere om de spændende resultater i ‘Kvartalets Tal fra Grønlandsmedicinsk Selskab’.Obs: ‘Kvartalets Tal’ findes nu også på grønlandsk: ‘Tuberkulosimut kapitinneq nunatsinni tuberkulosimik tunillanneqarnissamut tuberkulosimillu nappaateqalernissamut illersuutaavoq‘.

 

Juli

Titlen på 2. kvartals ‘Kvartalets Tal’ er ‘Arvelige forhold forklarer diabetes i Grønland‘ og er skrevet af professor Marit Eika Jørgensen (maej@steno.dk), Steno Diabetes Center. Mens diabetes tidligere var sjældent forekommende i Grønland har nylige befolkningsundersøgelser vist en meget høj forekomst. Et nyligt studie har vist, at personer i Grønland med en særlig gen-variant har 10 gange så høj risiko for diabetes som personer uden denne variant. Denne opdagelse giver en ny forståelse for betydningen af genetiske forhold ved diabetes. Læs mere om de spændende resultater i ‘Kvartalets Tal fra Grønlandsmedicinsk Selskab’.

Marts

Titlen på 1. kvartals ‘Kvartalets Tal’ er ‘Kvinders evne til at opnå graviditet er relateret til PFOA eksponering‘ og er skrevet af Julie Lyngsø (jullyn@rm.dk), Arbejdsmedicinsk Klinik, Århus Universitetshospital. Perfluorerede stoffer (PFOA) er kemiske forbindelser brugt i industrien og i en lang række forbrugsprodukter. De er svært nedbrydelige og ophober sig i såvel dyr som mennesker. I Kvartalets Tal beskrives resultaterne af et studie af PFOA og kvinders evne tl at opnå graviditet. Læs mere om de spændende resultater i ‘Kvartalets Tal fra Grønlandsmedicinsk Selskab’.