Nyheder

2024

Juni

I anledning af professor Michael Lynge Pedersens udnævnelse til adjungeret professor ved Københavns Universitet afholdes symposiet ‘Health in Greenland – a global perspective‘ fredag d. 28. juni 2024 kl. 13:00 – 16:45 på Københavns Universitets Center for Sundhed og Sygdom (CSS), bygning 35, etage 01, rum 06, Øster Farimagsgade 5 (nem adgang til bygning 35 fra Gammeltoftsgade 15) eller online via Zoom. Se invitation og program her med information om tilmelding. Alle er velkomne.

Maj

Det er næste sikkert, at næste ICCH-kongres finder sted i Halifax i Canada i dagene 3. – 5. november 2024. Lokalarrangørerne (Canadian Society for Circumpolar Health) har oplyst, at de er ved at færdiggøre aftalerne med kongrescentret. Man skal derfor sætte kryds i kalenderen, men vente med at registrere og bestille flybillet til det forhåbentligt meget snart meldes endeligt ud, at kongressen afholdes i disse dage.

April

 1. Ordinært forårsmøde og generalforsamling afholdes, som tidligere varslet, lørdag d. 04. maj kl. 10-15 med frokost på Rigshospitalet samt virtuelt. Til forårsmødet afholdes Foredragskonkurrence om støtte til deltagelse i ICCH-kongressen, der planlægges afholdt i efteråret 2024 i Canada (se nedenfor). Der er 10.000 kr. i støtte til 1. præmien, og 5.000 kr. til 2. og 3. præmierne. Foredraget skal omhandle et abstract, der indsendes til ICCH-konkurrencen, enten som foredrag eller poster. Hvert foredrag har 15 minutter til rådighed. Da vi ikke ved præcis hvor og hvornår kongressen afholdes, er der intet krav om at foredraget eller posteren skal være tilmeldt kongressen eller accepteret på tidspunktet for årsmødet, men det er selvfølgeligt et krav for udbetaling af støtten, at abstractet i sidste ende bliver accepteret. Hvis du ønsker at tilmelde et abstract til foredragskonferencen, så send en mail med abstractet til ninna.senftleber@regionh.dk, senest fredag d. 19.04.2024. Endeligt program for forårsmødet udsendes senere.
   
 2. ICCH-kongressen (International Congress on Circumpolar Health), som oprindeligt var planlagt at blive afholdt i juni 2024 i Yellowknife i Northwest Territories i Canada, er, som tidligere udmeldt, udskudt pga. den overhængende fare for naturbrande (wildfires) i områdetDet forventes, at et nyt sted og tidspunkt udmeldes i april måned, hvor bestyrelsen i IUCH (International Union of Circumpolar Health) arbejder på at dette bliver sent i efteråret 2024 et sted i det østlige Canada. En officiel meddelelse fra kongresarrangørerne kan ses her. Det oplyses, at en ny deadline for abstracts er i midten af april. IUCH-bestyrelsen forventer, at denne deadline bliver rykket, indtil det er afgjort hvor og kongressen afholdes. Nærmere info følger, så snart vi ved noget.
   
 3. Læge Hjalte Eriksen forsvarer fredag d. 12. april kl. 13.00 – 16.00 sin PhD-afhandling ‘Cardiovascular disease and heart failure in Greenland: A focus on dilated cardiomyopathy variants among Greenlanders with non-ischemic heart failure’ i Auditoriet på Campus Ilimmarfik. Mødes kan også streames. Se abstract inkl. link til streaming i vedlagte invitation samt på https://da.uni.gl/arrangementer/phd-forsvar-hjalte-larsen/.
 4. Fredag d. 24. maj kl. 14-16 er der tiltrædelsesseminar for professor Christina Viskum Lytken Larsen med titlen ‘Community engagement, trust building and knowledge systems in the Arctic’ på Statens Institut for Folkesundhed, Pilestræde 61, Kbh. K. Se vedhæftede indbydelse med link til tilmelding. Tilmeldingsfrist 17. maj 2024.

Marts

I 1. kvartal 2024 er der hele to ‘Kvartalets Tal fra Grønlandsmedicinsk Selskab om henholdsvis ‘Livet med en kronisk sygdom i Grønland – patientoplevelser’ og ‘Opdagelse af ny bakterie som giver sælfinger’. Se nærmere om de spændende fund på grønlandsk og dansk på Kvartalets Tal 2024.

Læge Nadja Albertsen forsvarer sin PhD-afhandling Atrial Fibrillation in Greenland mandag d. 11. marts kl. 11.00 i rum 11.01.032 på Klinisk Institut, Selma Lagerløfsvej 249, 9260 Gistrup, eller Online i auditoriet, Ilisimatusarfik, kl. 08:00.

Download abstract her. Afhandlingen kan fås ved henvendelse til forfatteren på n.albertsen@rn.dk. Grønlandsmedicinsk Selskab ønsker tillykke.

ICCH-kongressen i Yellowknife 18. 20. juni udskydes!

The Canadian Society for Circumpolar Health (CSCH), som er lokalarrangører af ICCH-kongressen i Yellowknfe, Canada, 18. – 20. juni 2024, har meddelt, at kongressen udskydes, formentligt til efteråret 2024.
Dette skyldes, at regeringen i Northwest Territories (GNWT) i sidste uge udsendte en advarsel om en tidlig forårstørke i territoriet og efterfølgende høj risiko for naturbrande dette forår og denne sommer. Konkret er der allerede nu brande, der brænder under sneen.
Det er derfor for usikkert at stile mod at afholde kongressen i Yellowknife i sommer. Vi kan ikke risikere at stå i en situation tættere på juni måned, hvor kongressen med kort varsel må aflyses eller udskydes.
Dette har bestyrelsen for IUCH, som er paraplyorganisation for de circumpolare videnskabelige selskaber, måttet tage til efterretning. Det er derfor besluttet, at kongressen udskydes.
Det er desværre ikke muligt med kort varsel at finde et alternativt sted i Canada, hvor kongressen kan afholdes i juni.
Alle (IUCH + CSCH) er imidlertid enige om at det er overordentligt vigtigt at kongressen afholdes i år.
Derfor vil kongressen blive flyttet, sandsynligvis til efteråret 2024, og sandsynligvis til en by i det østlige Canada, hvor det vil være helt sikkert, at kongressen kan afholdes.
Se information fra The Canadian Society for Circumpolar Health om udskydelsen af kongressen her samt kongressen hjemmeside her https://csch.ca/icch18/. Her gives nærmere information om udskydelsen samt om hvad man skal gøre hvis man har tilmeldt sig. Konkret information om, hvor og hvornår kongressen bliver afholdt senere i år, vil følge senere, forhåbentligt indenfor ca. 1 måned.
Hvis man har indsendt abstract gælder dette stadigt, ligesom registrering vil gælde til udskydelsen. Hvis man har tilmeldt sig kan man dog vælge at få deltagergebyr refunderet.
Ny abstract deadline er 14. april 2024.
Det er overflødigt at sige at alle involverede er utroligt kede af at dette har været nødvendigt, men der er desværre ikke rigtigt andre muligheder, som kongresarrangørerne og IUCH-bestyrelsen ser det.

Januar

31.01.24: Websiden for den 18. International Congress on Circumpolar Health, ICCH18, i Yellowknife, NWT, Canada, 18. – 20. juni er netop lanceret. Nu kan man tilmelde sig, indsende abstracts osv. Check siden csch.ca/icch18. På gensyn i Yellowknife til endnu en spændende ICCH-kongres.

Det ordinære forårsmøde og generalforsamling afholdes lørdag d. 4. maj 2024 kl. 10.00 – 15.00 på Rigshospitalet. Program og nærmere info følger, men sæt kryds i kalenderen allerede nu.

Mangeårigt bestyrelsesmedlem i Grønlandsmedicinsk selskab, børnelæge Inge-Merete Nielsen er for få dage siden afgået ved døden. Inge-Merete Nielsen gjorde en stor indsats igennem mange år for børn i Grønland og var bl.a. med til at identificere nogle arvelige og dødelige sygdomme i den grønlandske befolkning, herunder Cholestasis familiaris groenlandica, som gravide i Grønland nu tilbydes screening for. Inge-Merete Nielsen modtog Grønlands Lægeforenings hæderspris og Hildes medaljen. Æret være Inge-Meretes minde.

Ilisimatusarfik Center for Arktisk Velfærd leder i samarbejde med Center for Folkesundhed i Grønland ved Syddansk Universitet den uvildige udredning af ‘spiralsagen’ i Grønland. Forskerne efterspørger fagpersoner med førstehåndskendskab til praksis for antikonception i Grønland i perioden 1960 – 1991, der kan indgå som vidner i sagen. Se nærmere på dansk og grønlandsk ved klik på linket her.

Anmodning fra bestyrelsen til medlemmerne af Grønlandsmedicinsk selskab: Bestyrelsen vil gerne danne et overblik over hvor vores medlemmer kommer fra – dvs. hvilke institutioner der er repræsenteret i selskabet gennem jer medlemmer. Vi håber derfor at du vil sende en mail til ninna.senftleber@regionh.dk  med din relevante affiliering. Tanken er at vi bl.a. vil sætte institutionens navn på hjemmesiden, så man kan se lidt mere om det gode netværk vi har i selskabet.

2023

Oktober

Grønlands Lægeforening har 100-års jubilæum i 2023 og fejrede dette med en fødselsdagsreception i Nuuk lørdag d. 11. november. Ved generalforsamlingen dagen før skiftede foreningen navn til Nakorsat Peqatiiffiat. Nakorsat Peqatiiffiat har i anledning af jubilæet udgivet en virkeligt flot og læsværdig bog som kan læses online her. Se også foreningens hjemmeside her.
Det ordinære efterårsmøde afholdes onsdag d. 22. november 2023 kl. 17.00 – 20.00 som et åbent møde for alle med efterfølgende spisning i Det Grønlandske Hus i København, Løvstræde 6, 1152 København K. Spisning er gratis, men kræver tilmelding på https://forms.office.com/e/xs8egjDwLq?origin=lprLink, senest søndag d. 19.11.23. Se program her eller på Kommende møder og begivenheder.
Kom og hør spændende oplæg om sundhed og sygdom i Grønland.

Titlen på oktober måneds ‘Kvartalets Tal’ er ‘Selvmord i Grønland’ og er skrevet af Ph.d.-studerende Ivalu Katajavaara Seidler, studerende, Center for Folkesundhed i Grønland, SDU og Grønlands Center for Sundhedsforskning, Ilisimatusarfik. Se nærmere på Kvartalets Tal 2023.

Juni

Den næste ICCH-kongres (International Conference on Circumpolar Health) afholdes 18. – 20. juni 2024 i Yellowknife, NWT, Canada.
Kongressen arrangeres af The Canadian Society for Circumpolar Health.
Se kongressens hjemmeside csch.ca/icch/. Her kan man skrive sig op til at få løbende information om kongressen.
Grønlandsmedicinsk Selskabs bestyrelse opfordrer så mange som muligt til at deltage i kongressen. 

Titlen på juni måneds ‘Kvartalets Tal’ er ‘Syfilis i Grønland 2015-2019 – Stigning i antal nye smittetilfælde, særligt blandt de unge’. Se nærmere på Kvartalets Tal 2023.

PhD-studerende Christine Ingemann forsvarer sin PhD-afhandling ‘Putting families and local professionals at the heart  of implementation research. A qualitative implementation study on Greenland’s universal parenting programme MANU 0-1 Year’ fredag d. 16. juni kl. 14.00 grønlandsk tid i auditoriet på Ilisimatusarfik. Begivenheden livestreames også på Ilisimatusarfiks Facebook-side. Invitation med abstract kan downloades her. Grønlandsmedicinsk Selskab ønsker stort tillykke.

Maj

Næste møde i Lokalafdelingen foregår d. 16.05.23 kl. 16.30 i Grønlands Center for Sundhedsforskning, auditoriet i Pikialaarfik (den lille sorte bygning ved Universitetet), Nuuk. Se program her og siden Møder i Lokalafdelingen i Nuuk.

April

Det ordinære forårsmøde med generalforsamling afholdes tirsdag d. 02. maj 2023 på Statens Serum Institut med efterfølgende spisning. Mødet kan også streames.
Der er som vanligt spændende punkter på programmet!
Der er gratis spisning efter mødet, men dette kræver tilmelding på  https://forms.gle/9DUyA14uU3htfHrL8 senest fredag d. 28.04.22)

Se nærmere og download program, beretning og regnskab på siden Kommende møder og begivenheder.

Januar

Grønlands Nationale Forskningsstrategi 2022-2030 er netop udkommet og kan downloades her. Læs dette spændende og velkomne dokument. Se også brev fra Forskningsenheden på dansk og på engelsk.

2022

November

Det ordinære efterårsmøde i Grønlandsmedicinsk selskab afholdes tirsdag d. 23. november 2022 kl. 17.00 – 20.00 med spisning på Statens Institut for Folkesundhed, Studiestræde 6, 1455 København K. Mødet kan også streames. Emnet er ‘Highlights fra NUNAMED’. Se siden Kommende møder og begivenheder. Program med link udsendes senere.

Oktober

NUNAMED 2022 blev afholdt i Nuuk 30. september – 02. oktober. Se www.nunamed.org, hvor man også kan finde optagelser af temasessionerne.

Juli

Øjenlæge Poul Helge Alsbirk (f. 1936) døde stille d. 1. juli 2022 efter længere tids sygdom. Poul Helge var medlem af Grønlandsmedicinsk Selskab siden dets stiftelse, var med-foredragsholder ved et af de syv første oplæg ved selskabets stiftende møde d. 4. juni 1970, og var selskabets formand i perioden 1980-83. Poul Helge udførte en lang række undersøgelser af snævervinklet glaukom hos grønlændere og viste i sin disputats, at sygdommen gjorde mange blinde. Poul Helge var i en årrække distriktslæge i Uummannaq, før han blev øjenlæge i Danmark. I alle årene holdt han nær kontakt til Grønland og til Grønlandsmedicinsk Selskab. Han er af en mangeårig kender af sundhedsvæsenet i Grønland blevet beskrevet som ‘den bedst fungerende distriktslæge i Grønland’. Poul Helge bisættes fra Holte Kirke d. 14. juli kl. 13.00. Alle er velkomne – se invitation her. Grønlandsmedicinsk Selskab har efter ønske betænkt Foreningen Grønlandske Børn med et beløb. Æret være Poul Helge Alsbirks minde.

Juni

 • Titlen på juni måneds ‘Kvartalets Tal’ er ‘Grønlændere tilpasset jod-rig grønlandsk kost vurderet ud fra mønsteret af stofskiftesygdom i Grønland’. Se nærmere på Kvartalets Tal 2022.
 • Proceedings (abstracts) fra ICCH17-kongressen i København, august 2018, er endeligt blevet udgivet i International Journal of Circumpolar Health. Se den fulde tekst på  https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/22423982.2021.1893013

April

Det ordinære forårsmøde med generalforsamling og foredragskonkurrence om tilskud til deltagelse i NUNAMED 2022 blev afholdt lørdag d. 30. april 2022 i København. Mødet foregik fysisk i auditoriet Luftskibet på Statens Institut for Folkesundhed, Studiestræde 6, 1455 København K, og kan også streames.
Som sædvanligt var der udover generalforsamlingen et spændende program – denne gang med hele to ikke-medicinske oplæg – dels om ‘Den uforstyrrede grønlandske natur og klimaforandringer – hvad fortæller 25 års observationer os?’, dels om ‘Kold og gammel: Grønlandshajens biologi og alder‘. Om eftermiddagen var der 7 foredrag tilmeldt foredragskonkurrencen for yngre grønlandsforskerehvor man kan vinde tilskud til deltagelse i NUNAMED.
Der var gratis frokost ved mødet, men dette kræver tilmelding på https://forms.gle/btkSG9F5S89y2ZKs5 senest mandag d. 25.04.22

Se nærmere og download program, beretning og regnskab på siden Kommende møder og begivenheder.


Næste møde derefter var møde i Lokalafdelingen i Nuuk 3. maj 2022 kl. 17.00 efterfulgt af spisning i auditoriet i Pikialaarfik (den lille sorte bygning ved Universitetet). Se indbydelse og program her og siden Kommende møder og begivenheder.


Den 18. ICCH-kongres (International Congress on Circumpolar Health) var først planlagt til at blive afholdt 24. – 26. juni 2022 i Sankt Petersborg, arrangeret af The International Union for Circumpolar Health med The Russian Society for Circumpolar Health som lokalarrangør, men blev efterfølgende udskudt til 4. – 6. august 2022. Krigen i Ukraine har dog gjort, at kongressen er aflyst. I stedet afholdes den næste ICCH-kongres i Canada i 2023 eller 2024. Se erklæring om aflysningen fra The International Union for Circumpolar Health IUCH (www.iuch.net) .


NUNAMED 2022 afholdes 30. september – 2. oktober 2022 i Nuuk. Se www.nunamed.org for nærmere info.

2021

Oktober

Husk det store

 • 50-års Jubilæumssymposium kl. 13 – 17.15 med efterfølgende middag og fest kl. 18.30 – 24.00 lørdag d. 27. november. For medlemmer i Grønland kan man deltage online. Se Kommende møder og begivenheder for program og tilmelding,

September

En række meget spændende begivenheder finder sted i det kommende år. Det drejer sig om

 • Webinar om COVID-19 i Arktis tirsdag d. 21. september
 • 50-års Jubilæumssymposium og fest lørdag d. 27. november på Frederiksberg
 • ICCH18 kongres i Sankt Petersborg, Rusland, 24. – 26. juni 2022
 • NUNAMED 2022 30. september – 2. oktober 2022

Se siden Kommende møder og begivenheder for nærmere detaljer om disse spændende begivenheder.

Maj

Onsdag d. 26.05.2021 afholdtes Ordinært forårsmøde og Generalforsamling i Grønlandsmedicinsk Selskab. Se Tidligere møder i Danmark for indkaldelse, dagsorden og formandsberetning.

Marts

 • Titlen på marts måneds “Kvartalets Tal” er Forældres opfattelse og håndtering af mellemørebetændelse. Se nærmere på Kvartalets Tal 2021.
 • Den næste ICCH-kongres, der var planlagt at skulle afholdes i Sct. Petersborg i Rusland i august 2021, er blevet udskudt til 2022. Det præcise tidspunkt er ikke fastlagt endnu, men kan blive mellem maj og september. Nærmere info følger.

2020

November

 • Fødselsdagssymposiet 21. november 2020 er desværre udskudt på ubestemt tid. Vi håber på foråret 2021. I stedet indkaldes snarest til virtuelt medlemsmøde med generalforsamling 8. december 2020 kl. 16.00 – 18.00 dansk tid. Det videnskabelige emne er ‘Lessons learned from COVID-19: Experiences from Greenland, Canada and Alaska’ med oplægsholdere fra Grønland, Canada, Alaska og Danmark. Se ‘Mødesiden‘.
 • Titlen på november måneds “Kvartalets Tal” er Mythbuster: Omega-3 fedtsyrer beskytter ikke grønlænderne imod hjertekarsygdom. Se nærmere på Kvartalets Tal 2020.

August

 • Fredag d. 28. august 2020 kl. 14.00 – 16.00 forsvarer læge Maria Overvad sin PhD-afhandling ‘Diabetes complications in Greenland: CVD and diabetic kidney disease in a unique genetic population’. I tidens ånd holdes forsvaret både fysisk på Steno Diabetes Center, Niels Steensensvej 6, 2820 Gentofte, og on-line ved en Zoom-opkobling. Download invitation til forsvaret med nærmere instruks om tid, sted og link til zoom-opkobling. Dansk resumé kan downloades her.

Juli

 • Titlen på juli måneds “Kvartalets Tal” er Selvmordsforsøg, overgreb, rygning og kost – der er stadig store udfordringer for folkesundheden i Grønland. Se nærmere på Kvartalets Tal 2020.

Juni

 • Grønlandsmedicinsk Selskab har 50-års fødselsdag d. 4. juni. Der er stort fødselsdagssymposium d. 21. november 2020. Se forsiden.

Februar

 • Titlen på februar måneds “Kvartalets Tal” er Strålebehandling i de arktiske egne. Se nærmere på Kvartalets Tal 2020.

2019

November

 • Efterårsmødet i Grønlandsmedicinsk Selskab finder sted i København lørdag d. 23. november 2019. Emnet er ‘Highlights fra 10. NUNAMED’. Se ‘Mødesiden‘ eller download program og frokostinvitation her.
 • D. 4. juni 1970 blev Grønlandsmedicinsk selskab stiftet. I den anledning holder selskabet 50-års fødselsdagsseminar lørdag d. 6. juni 2020. Nærmere information kommer, men sæt allerede nu kryds i kalenderen for en storslået dag.

Oktober

 • Efterårsmødet i Grønlandsmedicinsk Selskab finder sted i København lørdag d. 23. november 2019. Emnet er ‘Highlights fra 10. NUNAMED’. Se ‘Mødesiden‘ eller download program og frokostinvitation her.
 • Titlen på oktober måneds “Kvartalets Tal” er Risikofaktorer for selvmord i Grønland kan opspores ved kontakt til sundhedsvæsenet. Se nærmere på Kvartalets Tal 2019.
 • Tirsdag d. 8. oktober forsvarede speciallæge Karsten Fleischer sin PhD-afhandling om hepatitis B infektion i Grønland. Grønlandsmedicinsk selskab siger hjerteligt tillykke. Abstract kan rekvireres fra forfatteren (kare@peqqik.gl). Se også artiklen i Sermitsiaq 8. oktober 2019.
 • NUNAMED 2019 er nu overstået. Tak til alle deltagere, oplægsholdere, keynote speakers, musikere og alle andre, der på den ene eller anden måde deltog i NUNAMED 2019 og gjorde kongressen til en succes. Se program, abstracts mv. på kongressens hjemmeside.

Marts

 • Fredag d. 8. marts kl. 14.00 – 18.00 forsvarer speciallæge, PhD, Michael Lynge Pedersen sin doktordisputats-afhandling ‘Diabetes in Greenland 2008-2017. A new model of diabetes care in Greenland based on continued monitoring, analysis and adjustment of initiatives taken’ i Lille Anatomisk Auditorium (bygning 1231, lokale 424), Århus Universitet, Wilhelm Meyers Alle 3, 8000 Århus C. Alle er velkomne til forsvaret. Afhandlingen kan erhverves ved henvendelse til Michael Lynge Pedersen på milp@peqqik.gl. Se nærmere på linket https://newsroom.au.dk/nyheder/vis/artikel/doktorforsvar-michael-lynge-pedersen/.

Januar

 • Kvartalets Tal fra januar 2019 omhandler Reproduktive faktorer, livsstil og kostvaner blandt gravide kvinder i Grønland. Se nærmere på Kvartalets Tal fra Grønlandsmedicinsk Selskab.
 • Det ordinære Forårsmøde med generalforsamling i Grønlandsmedicinsk Selskab finder sted lørdag d. 6. april 2019 kl. 10-15. Se Møder i Danmark, hvor invitation og program vil blive lagt. Hovedpunktet for mødet vil være Foredragskonkurrence til NUNAMED 2019, hvor vinderen kan vinde flybillet og deltagergebyr til NUNAMED 2019-konferencen! Deadline for tilmelding til konkurrencen med abstract 6. marts.
 • NUNAMED 2019-konferencen afholdes 5. – 7. oktober i Nuuk. I forbindelse med NUNAMED 2019 vil der blive afholdt PhD-kursus i dagene 2. – 7. oktober, hvor NUNAMED 2019 er en del af kurset.

2018

Oktober

 • Det ordinære efterårsmøde i København 2018 finder sted lørdag d. 10. november 2018 kl. 10.30 – 15.00 i Jernesalen, bygning 206, på Statens Serum Institut, Artillerivej 5, 2300 Kbh. S. Mødet omhandler Highlights fra ICCH-kongressen, men der vil også være indlæg om de netop afholdte Summer School in Arctic Health og PhD Course in Research Methods in Arctic areas på Københavns Universitet, august 2018. Frokost til mødet vil være gratis. Tilmelding til Sascha Wilk Michelsen (swm@ssi.dk) senest d. 4. november. Se programmet på Næste Møde-siden eller download det her.
 • Åbent møde i Lokalafdelingen af Grønlandsmedicinsk Selskab i Nuuk 22. november 2018 kl. 17.00 med spisning. Se Møder i Lokalafdelingen i Nuuk for invitation og program. Husk tilmelding til mad senest d. 20. november kl. 12.00 til Suzanne Møller sum@uni.gl.

August

 • ICCH17-kongressen blev afholdt i København, 12. – 15. august, med Grønlandsmedicinsk Selskab som hovedarrangør. På kongressens hjemmeside www.icch2018.com findes mange fotos fra kongressen og videooptagelser af keynote presentations.

Januar


2017

December

 • Fredag d. 5. januar 2018 kl. 13.00 forsvarer MSc Pernille Falberg Rønn sin PhD med titlen ‘Obesity-associated cardiometabolic risk: The influence of ethnicity’ i Hagedorn auditoriet på Steno Diabetes Center, Niels Steensens Vej 6, 2820 Gentofte. Alle er velkomne. Download abstract her.

August

21246462_10154776139726288_4951906724499004511_o

 • 5 forskere er i 2016/2017 blevet adjungeret som professorer ved Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet. Det drejer sig om Eva Cecilie Bonefeld-Jørgensen, Preben Homøe, Marit Eika Jørgensen, Stig Andersen og Anders Koch. I den anledning og i forbindelse med at den nye bygning til brug for natur- og sundhedsvidenskabelig forskning står færdig, invitererede Grønlands Center for Sundhedsforskning og Lokalafdelingen af Grønlandsmedicinsk Selskab alle interesserede til tiltrædelsesforelæsninger ved disse 5 nye professorer. Forelæsningerne fandt sted mandag d. 28. og tirsdag d. 29. august 2017 i lokale
  2/3 på Ilisimatusarfik i Nuuk efter et program, der kan downloades her.

Pilluaritsi

Marts

 • Åbent møde i Lokalafdelingen af Grønlandsmedicinsk Selskab i Nuuk 6. april 2017 kl. 17.00 med spisning. Se Møder i Lokalafdelingen i Nuuk for invitation og program. Husk frokosttilmelding senest d. 3.april.
 • 34. årlige møde i Nordic Society for Clinical Microbiology and Infectious Diseases (NSCMID), Thorshavn, Færøerne, 31. august – 3. september 2017. Mødet denne gang har fokus på arktis, og der opfordres til deltagelse for alle, der er interesserede i infektionsmedicin og mikrobiologi generelt og særligt i arktis, samt til indsendelse af abstracts. Hjemmesiden er www.nscmid2017.com/
 • Summer School in Arctic Health 7. – 25. august 2017, CSS, Københavns Universitet. Generelt 3- ugers kursus om sygdom og sundhed i arktiske egne. Se https://healthsciences.ku.dk/education/summercourses/arctic-health/
 • Hindsgavl 3 – arktisk workshop 19. – 20. april 2017, arrangeret af DTU, Københavns og Aarhus universiteter. Workshop om bl.a. forskning, undervisning og logistik i arktiske egne. Se www.isaaffik.org/hindsgavl-3
 • Forårsmødet med generalforsamling i Grønlandsmedicinsk Selskab finder sted lørdag d. 8. april 2017 kl. 10-15. Se Møder i Danmark for invitation og program. Husk frokosttilmelding senest d. 3.april.

Februar

 • Den 17. International Congress on Circumpolar Health ICCH17, som afholdes i København 12. – 15. august 2018, har nu fået egen hjemmeside www.icch2018.com.

2016

Oktober

 • Efterårsmødet i Grønlandsmedicinsk Selskab finder sted lørdag d. 19. november 2016 kl. 10-15 på Statens Institut for Folkesundhed. Temaet er ‘Highlights fra NUNA MED’ og består af gode indlæg, der netop har været præsenteret på NUNA MED 2016 i Nuuk. Se Møder i Danmark for program. Husk tilmelding til frokost senest d. 14. november til Ramon G. Jensen ramon@dadlnet.dk.
 • NUNA MED 2016 er nu overstået. Se www.nunamed.org for program, abstracts m.m.

August

 • KBMLæge Karen Bjørn-Mortensen forsvarer sin PhD-afhandling ‘Tuberculosis in East Greenland – Epidemiological and genomic insight into a TB high incidence setting’ torsdag d. 18. august kl. 14.00 i Foredragssalen, bygning 43, Statens Serum Institut, Artillerivej 5/Ørestads Boulevard 5 (begge gadenavne er gældende), 2300 Kbh. S. Der er reception efter forsvaret. Alle er velkomne. Download invitation til forsvar her og resumé af afhandlingen på dansk, engelsk og grønlandsk her.
 • NUNA MED 2016 foregår 01. – 03. oktober 2016 i Nuuk. Deadline for indsendelse af abstracts til NUNA MED 2016 er 15. august og 1. september for tilmelding. Begge dele kan ske på www.nunamed.org.
 • CDC, Anchorage, Alaska, opfordrer alle, der enten bor, arbejder med vandforsyning, spildevand og/eller sundhed eller som har ansvar herfor i arktis eller subarktis, til at udfylde et internetbaseret spørgeskema om vandforsyning og spildevand, deres effekter på lokal sundhed og de klima- eller miljøforandringer som truer vandforsyning eller spildevand. Spørgeskemaet kan findes her www.surveymonkey.com/r/arctic_council_water_sanitation.
 • D. 18. – 21. september 2016 er der ‘International conference on Water Innovations for Healthy Arctic Homes (WIHAH)’ i Anchorage, Alaska. Nærmere information kan findes på wihah2016.com.

April

 • Der er åbent medlemsmøde i Lokalafdelingen i Nuuk tirsdag d. 12. april 2016 kl. 17.00. Deltagelse i foredragene kræver ikke tilmelding, men deltagelse i spisning gør. Se siden for møder i Lokalafdelingen.

Februar

 • Forårsmøde og generalforsamling i Grønlandsmedicinsk Selskab bliver Lørdag d. 2. april kl. 10-15 på Statens Institut for Folkesundhed, Øster Farimagsgade 5A, 1353 København K. Indkaldelse og program udsendes i i slutningen af februar.

2015

Grønland 2013 601

November

 • Læge Sascha Wilk Michelsen forsvarer sin PhD afhandling ‘Host Immunity to Tuberculosis in Greenland’ onsdag d. 13. januar kl. 14.00 i Jerne Salen, bygning 206, Statens Serum Institut, Artillerivej 5, 2300 København S. Alle er velkomne til forsvaret, hvor der vil være efterfølgende reception. Af hensyn til adgang til instituttet bedes interesserede tilhørere kontakte forfatteren på swm@ssi.dk. Download invitation og abstract på dansk, engelsk og grønlandsk ved tryk på links.

Oktober

 • Efterårsmødet i Grønlandsmedicinsk Selskab afholdes lørdag d. 7. november 2015 kl. 10-15 på Statens Institut for Folkesundhed. Mødets tema er ‘Highlights fra ICCH-16-kongressen i Oulu’. Her vil danske/grønlandske indlæg, der har været præsenteret på den internationale ICCH-kongres i Oulu, juni 2015, blive holdt for selskabets medlemmer. Se ‘Møder i Danmark‘ for program og frokosttilmelding (tilmeldingsfrist 3. november).
 • I forbindelse med NUNA MED 2016-kongressen i Nuuk oktober 2016 afholdes der d. 4. april 2016 foredragskonkurrence for yngre forskere i København og Nuuk om hvem der kan lave det bedste foredrag. Præmierne er henholdsvis rejse og kongresgebyr betalt. Se www.nunamed.org for nærmere info.

September

 • Lokalafdelingen afholder åbent møde i Grønlandsmedicinsk Selskab mandag d. 5. oktober kl. 17.00 i Peqqissaanermik Ilinniarfik, Center for Sundhedsuddannelser. Se siden for møder i Lokalafdelingen Grønland for program.

Marts

 • Forårsmødet og generalforsamling i Grønlandsmedicinsk Selskab afholdes lørdag d. 11. april 2015 kl. 10-15 på Statens Institut for Folkesundhed. Indkaldelse, program og frokosttilmelding udsendes inden d. 11. marts.
 • Der afholdes ESDIPAN symposium om Diabetes i arktiske populationer i forbindelse med ICCH16 i Finland. Download invitation her eller se ICCH16-hjemmesiden.
 • Grønlands Center for Sundhedsforskning afholder PhD-kursus i Arktisk Sundhedsforskning i Nuuk, 2. – 5. oktober 2015. Temaerne er ‘Forskningsmetoder i en lille population’ og ‘Forskningsmiljøer i Grønland og Danmark’. Kurset er en del af Sundhedsugen 2015. Der vi være mulighed for at søge rejsestipendium og støtte til kollegieophold. Tilmeldingsfrist 1. august 2015 til Gert Mulvad (gm@peqqik.gl). Download invitation her.
 • NUNAMED 2016 afholdes 1. – 3. oktober 2016 i Nuuk. Se invitationer her på dansk og her på engelsk.

Januar

 • Fredag d. 16. januar 2015 kl. 14.00 forsvarer læge Johan Emdal Navne, Statens Serum Institut, sin PhD-afhandling ‘Epidemiology of Streptococcus pneumoniae in Greenland. Colonization, Invasive Disease and Vaccine Impact’. Forsvaret finder sted i Jerne-salen, Bygning 206, Statens Serum Institut, Artillerivej 5, 2300 København S, med efterfølgende reception. Alle er velkomne. Abstract og kopi af afhandlingen kan fås ved henvendelse til forfatteren på jnv@ssi.dk.

2014

December

 • Husk abstracttilmelding 15.januar til ICCH16-kongressen i Oulu, 8. – 12. juni 2015.

November

 • Åbent møde i Lokalafdelingen af Grønlandsmedicinsk selskab onsdag d. 26. november 2014 kl.17.00 i Peqqissaanermik Ilinniarfik, Center for Sundhedsuddannelser, Nuuk. se Lokalafdelingen for program.

Oktober

 • GMS efterårsmøde afholdes lørdag d. 8. november 2014 10.30 – 15.00. Sæt kryds i kalenderen og se Mødesiden for program og frokosttilmelding.

April

 • Forårsmødet og Generalforsamling i Grønlandsmedicinsk Selskab 2014 afholdes som et gå-hjem-møde mandag d. 19. maj kl. 17-19 på Statens Institut for Folkesundhed. Efter mødet er GMS vært ved en sandwich. Se mødeindkaldelse og dagsorden på Mødesiden.
 • Der afholdes tiltrædelsesforelæsninger for adjungerede lektorer Michael Lynge Pedersen og Henning Sloth Pedersen samt adjungeret professor Peter Bjerregaard ved Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab, Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet, 9. maj 2014 kl. 13 – 16 i auditoriet på Ilisimatusarfik. Download invitation her.
 • Grønlands Center for Sundhedsforskning har udgivet Årsrapport 2013. Download rapporten her.
 • Styrelsen for Forskning og Innovation afholder som led i Uddannelses- og Forskningsministeriets styrkede arktiske indsats Polarforskningskonferencen 2. juni 2014 kl. 10:00 – 16:00 på Københavns Universitet, Frederiksberg Campus for polarforskere og PhD-studerende med et polarforskningsprojekt. Se invitation på linket https://ufm.dk/aktuelt/arrangementer/2014/polarforskningskonferencen-2014.
 • Overlæge Ph.D. Marit Eika Jørgensen, Steno Diabetes Center og Statens Institut for Folkesundhed, er udnævnt til adjungeret professor ved Syddansk Universitet i metaboliske sygdomme i Inuit-befolkningen. Se nærmere i pressemeddelelsen. Stort tillykke fra Grønlandsmedicinsk Selskab! Der afholdes tiltrædelsesseminar fredag d. 20 juni 2014 fra kl. 14:00 i Store Mødelokale, Statens Institut for Folkesundhed, Øster Farimagsgade 5A, 1. sal, 1353 København K. Download indbydelse her.

 • Åbent møde i Lokalafdelingen af Grønlandsmedicinsk selskab onsdag d. 23. april 2014 kl.17.00 i Peqqissaanermik Ilinniarfik, Center for Sundhedsuddannelser, Nuuk. se Lokalafdelingen for program.

Marts

 • Ilisimatusarfik (Grønlands Universitet) har tilknyttet regionslæge Michael Lynge Pedersen og regionslæge Henning Sloth Pedersen som adjungerede lektorer, samt professor Peter Bjerregaard som adjungeret professor ved Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab. Formålet med adjungeringerne er, at de tre forskere skal bidrage med forskning, undervisning og vejledning i Grønlands Center for Sundhedsforskning. Grønlandsmedicinsk Selskab ønsker tillykke og håber, at styrkelsen af forskningsmiljøet i Nuuk vil bidrage til et øget samarbejde mellem Grønland og Danmark.
 • International Journal of Circumpolar Health søger en chefredaktør og to assisterende redaktører (henholdsvis Editor-in-Chief og Deputy Editors). Se opslaget. Ansøgningsfrist 31. marts 2014.

Januar

 • Torsdag d. 16. januar 2014 kl. 14.00 forsvarer Cand.scient.soc. Christina Viskum Lytken Larsen i Store mødelokale, rum nr. 1102, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, Øster Farimagsgade 5A, 1., 1353 København K, sin Ph.d. afhandling ‘Gambling and public health in Greenland – A large indigenous population in transition. A study of gambling behavior and problem gambling in relation to social transition, addictive behavior and health among Greenland Inuit’. Alle er velkomne. Abstract kan fås ved klik her og invitation til forsvar her.


2013

December

 • Grønlands Center for Sundhedsforskning og Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab, Grønlands Universitet, indbyder til Forskermøde i Nuuk fredag d. 9. maj til søndag d. 11. maj 2014. Mødet er støttet af Departementet for Sundhed og Infrastruktur. Formålet med mødet er

– at styrke samarbejdet mellem sundhedsforskere i Grønland og Danmark
– at klarlægge de gensidige forventninger til hinanden fra forskerne, det grønlandske sundhedsvæsen og det grønlandske samfund
– at diskutere forskningsprioriteringer, og
– at udarbejde en beskrivelse af god forskningspraksis i Grønland.

Der er tale om et forum for diskussion af forskningspolitik, forskningsetik, forskningspraksis og forskningsidéer, og der fremlægges ikke forskningsresultater.

Deltagerantallet er begrænset til 35, og tilmelding skal ske inden 15. januar 2014 til professor Peter Bjerregaard (pebj@nanoq.gl). Download invitation her.

 • The 14th IEA World Congress of Epidemiology afholdes 17. 21. august 2014 i Anchorage, Alaska. Undertitlen er ‘Global Epidemiology in a Changing Environment: The Circumpolar Perspective’. Kongressen er inddelt i 6 hovedspor: Circumpolar health; Climate change and health; Health disparities; Ethics of human rights and social justice; innovation in epidemiologic methods; and Infectious disease. Deadline for abstract submission er 17. januar 2014.
 • Departementet for Sundhed og Infrastruktur har pr. 28.11.13 med virkning fra 01.01.14 udsendt ‘Retningslinier ved sundhedsforskning og for forskning ved sundhedsvæsenets institutioner‘, der omfatter et nyt regelsæt for sundhedsforskning i Grønland. Dette regelsæt er en betydelig ændring i forhold til tidligere, og konsekvenser for forskningen kendes ikke. Kommissorium, forretningsorden, medlemmer af udvalget og Styrelsens beslutninger offentliggøres på Peqqik.gl under emnet Forskning.
 • Mandag d. 9. december 2013 kl. 13.00 forsvarer læge Raluca Datcu, Afdeling for Mikrobiologisk Overvågning og Forskning, Statens Serum Institut, sin Ph.D. afhandling ‘Characterization of the vaginal microflora in health and disease’, hvis hovedformål er at beskrive vaginalfloraen hos kvinder i Grønland. Forsvaret foregår i foredragssalen, bygning 43, Statens Serum Institut, Artillerivej 5, 2300 København S. Abstract kan fås ved klik her og invitation til forsvar her.
 • Fredag d. 6. december 2013 kl. 14.00 forsvarer Cand.scient.san.publ. Inger Kathrine Dahl-Petersen,StatensInstitut for Folkesundhed, sin Ph.d. afhandling ‘Physical activity pattern and its relation to glucose metabolism inGreenland – a country in transition’ i Store Mødelokale, rum nr. 1.1.02, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, Øster Farimagsgade 5A, 1., 1353 København K. Abstract kan fås ved klik her og invitation til forsvar her.

November

The Canadian Institutes of Health Research (CIHR, det canadiske forskningsråd) modtager nu ansøgninger til støtte af forskning indenfor ‘Promoting Mental Wellness and Resilience to Address Suicide in Circumpolar Communities’. Der kan søges op til 250.000 canadiske dollars/år/projekt. Der er ansøgnings-webinar 28. november 12:00pm to 1:30pm Eastern Standard Time med registrering for webinaret 27. november. Download nærmere information og se linket på CIHR-hjemmesiden.

Oktober

 • Efterårsmøde i GMS lørdag d. 16. november 2013 kl. 10.30 – 15.00 med frokost. Mødets tema er ‘Highlights fra NUNA MED 2013’. Mødeindkaldelse, program og frokosttilmelding kon downloades fra Mødesiden.
 • 3. kvartals ‘Kvartalets Tal’ omhandler sammenhængen mellem inflammation og brug af grønlandsk kost. Se siden for Kvartalets Tal.
 • 19. – 24. januar afholdes den 8. Arctic Frontiers konference i Tromsø, Norge (https://www.arcticfrontiers.com/). Konferencens tema er Humans in the Arctic med to hovedtemaer I) Health, Environment and Society og II) Offshore Maritime Challenges. Arctic Frontiers konferencen er en central arena for diskussioner om arktiske forhold og samler repræsentanter fra videnskab, politik og civilsamfundet med henblik på udveksling af perspektiver om hvordan fremtidige udfordringer kan addresseres med henblik på at sikre en bæredygtig udvikling. Call for papers slutter 21. oktober 2013.
 • The International Union for Circumpolar Health (IUCH) har fået ny og meget flot hjemmeside. Se iuch.net/index.php.

Juni

 • Frist for indsendelse af abstracts til NUNAMED 2013 er forlænget til 1. juli. Besked om accept af allerede indsendte abstracts er sendt ud 12. juni. NUNA MED 2013 løber af stablen i september 2013 i Nuuk. Se hjemmesiden www.nunamed.org.
 • 2. kvartals ‘Kvartalets Tal‘ omhandler problemer med pengespil og skadeligt forbrug af alkohol i Grønland. Se siden for Kvartalets tal.
 • Der vil være en session om sundhed i Grønland ‘Greenland – Health in Transition’ på den europæiske epidemiologiske kongres EUROEPI, der afholdes i Århus 11. – 14. august. Sessionen afholdes d. 13. august 15.30 – 16.30. Se https://www.euroepi2013.org/index.php?id=58.
 • Mangeårigt bestyrelsesmedlem og tidligere formand for GMS professor Peter Bjerregaard, Statens Institut for Folkesundhed, tildeles Nordisk Folkesundhedspris 2013 for hans betydelige indsats for den oprindelige befolkning i Norden igennem flere årtier. Hjerteligt tillykke fra GMS. Se pressemeddelelsen https://www.norden.org/da/aktuelt/nyheder/professor-peter-bjerregaard-tildeles-nordisk-folkesundhedspris-2013.

MAJ

 • Den 8. europæiske kongres om tropesygdomme og international sundhed (8th European Congress on Tropical Medicine and International Health, ECTMIH2013) afholdes i København 10. – 13. september 2013. Som noget nyt ønsker arrangørerne at sætte Arktis på det internationale sundhedskort, og opfordrer derfor til indsendelse af abstracts fra Grønland og andre arktiske områder. Der vil være minimum én særlig session om sundhed i Grønland der tidsmæssigt vil blive koordineret med NUNAMED 2013, der afholdes i dagene umiddelbart før. Selskabets medlemmer opfordres til indsendelse af abstracts med deadline 20. maj 2013. Se kongressens hjemmeside ectmih2013.org.
 • Den 8. europæiske kongres om tropesygdomme og international sundhed (8th European Congress on Tropical Medicine and International Health, ECTMIH2013) afholdes i København 10. – 13. september 2013. Som noget nyt ønsker arrangørerne at sætte Arktis på det internationale sundhedskort, og opfordrer derfor til indsendelse af abstracts fra Grønland og andre arktiske områder. Der vil være minimum én særlig session om sundhed i Grønland der tidsmæssigt vil blive koordineret med NUNAMED 2013, der afholdes i dagene umiddelbart før. Selskabets medlemmer opfordres til indsendelse af abstracts med deadline 20. maj 2013. Se kongressens hjemmeside ectmih2013.org.

April

 • 1. kvartals ‘Kvartalets Tal‘ omhandler manglende sammenhæng mellem organiske forureningsstoffer og højt blodtryk i Grønland. Se siden for Kvartalets tal.

Marts

 • Forårsmøde og generalforsamling i GMS lørdag d. 16. marts 2013 kl. 10.15 – 15.00 med frokost. Mødets temaer er ‘Gammelt DNA, Nye PhD-projekter og Gamle og Nye Forskningsnetværk’. Mødet finder sted på Statens Institut for Folkesundhed, København. Mødeindkaldelse, program, beretning og frokosttilmelding er udsendt pr. post. Program og frokosttilmelding kan downloades fra Mødesiden.
 • International Journal of Circumpolar Health (IUCH), som tidligere blev sendt pr. post til medlemmerne, findes nu kun elektronisk, men fortsat i gratis form. Tidsskriftet kan læses på tidsskriftets hjemmeside. Medlemmerne opfordres til tilmelding til tidsskriftets E-alerts.
 • Polarfronten, et populærvidenskabeligt tidsskrift omhandlende polarforskning generelt, som tidligere blev udgivet i papirform, findes nu ligeledes i elektronisk form og kan læses på www.polarfronten.dk. Her kan man også tilmelde sig gratis abonnement.

Januar

 • Åbent møde i Lokalafdelingen af Grønlandsmedicinsk selskab torsdag d. 14. februar 2013 kl.17.00 i Peqqissaanermik Ilinniarfik, Center for Sundhedsuddannelser, Nuuk. se Lokalafdelingen for program.

2012

December

 • Titlen på december måneds ‘Kvartalets Tal‘ omhandler sammenhængen mellem diabetes og tuberkulose i Grønland. Se siden for Kvartalets tal.

Oktober

 • Efterårsmøde i GMS lørdag d. 10. november 2012 kl. 11 – 15.00 med frokost. Mødets tema er ‘Highlights fra ICCH15-kongressen i Fairbanks, Alaska, august 2012. Mødeindkaldelse, program og frokosttilmelding udsendes snarest pr. post og kan downloades nu fra Mødesiden.
 • Åbent møde i Lokalafdelingen af Grønlandsmedicinsk selskab torsdag d. 25. oktober 2012 kl.17.00 i Peqqissaanermik Ilinniarfik, Center for Sundhedsuddannelser, Nuuk. se Lokalafdelingen for program.
 • Titlen på oktober måneds ‘Kvartalets Tal‘ omhandler kronisk mellemørebetændelse blandt børn i Grønland. Se siden for Kvartalets tal.

August

 • Selskabet har skiftet formand fra Preben Homøe, som har valgt at træde tilbage, men fortsætte som menigt medlem af bestyrelsen, til Anders Koch. Se Bestyrelsessiden.

Juni

 • Titlen på juni måneds ‘Kvartalets Tal‘ omhandler kønsratio ved fødslen og effekten af forurening og klimaændringer i Arktis. Se siden for Kvartalets tal.
 • Fredag d. 29. juni 2012 kl. 14.00 forsvarede Cand.scient. Charlotte Jeppesen,Statens Institut for Folkesundhed, sin Ph.d. afhandling ‘Traditional Food in Greenland: relation to dietary recommendations, biomarkers and glucose intolerance’ i Store Mødelokale på Statens Institut for Folkesundhed, Øster Farimagsgade 5A, København. Abstract kan fås ved klik her og invitation til forsvar her.

Maj

 • D. 11. maj 2012 kl. 14.00 forsvarede læge Ramon Gordon Jensen sin Ph.d. afhandling ‘Otitis Media in Greenland – the Long-term Outcome’ i Auditorium 2, Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø. Download invitation her. Abstract kan fås ved henvendelse til forfatteren.

April

 • Den 15. International Congress on Circumpolar Health (ICCH15) foregår i Fairbanks, Alaska, 5. – 10. august 2012. Se www.icch15.com eller ICCH-siden.
 • I april 2012 afholdes IPY-konference i Montreal, Canada. Se www.ipy2012montreal.ca.

Marts

 • Titlen på marts måneds ‘Kvartalets Tal‘ omhandler kulde og stofskiftet hos personer i Grønland. Se siden for Kvartalets tal.
 • Forårsmøde i GMS lørdag d. 24. marts 2012 kl. 10.00-15.00 med frokost. Mødeindkaldelse, program og frokosttilmelding er udsendt og kan downloades på Mødesiden.
 • Lokalafdelingen i Grønland afholder åbent møde onsdag den 15. marts 2012 kl. 17.00 i Peqqissaanermik Ilinniarfik, Center for Sundhedsuddannelser. Alle er velkomne. Download program her eller se Lokalafdelingens side.

Januar

 • Januar måneds ‘Kvartalets tal fra sundhedsforskningen i Grønland‘ omhandler leversygdom blandt personer med hepatitis B virus-infektion i Grønland. Se siden for Kvartalets tal.

2011

November

 • Efterårsmøde i GMS lørdag d. 19. november 2011 kl. 14.15-18.00 med efterfølgende spisning. Mødeindkaldelse, program og middagstilmelding er udsendt og kan downloades på Mødesiden. Sidste frist for middagstilmelding 14. november.

Oktober

 • Lokalafdelingen i Grønland afholder åbent møde onsdag den 5. oktober 2011 kl. 17.00 i Peqqissaanermik Ilinniarfik, Center for Sundhedsuddannelser. Alle er velkomne. Download program her eller se Lokalafdelingens side.
 • Torsdag d. 6. oktober 2011 kl. 13.00 – 14.30 afholdes mini-symposium om ‘Health Systems in the Arctic’ i biblioteket på 1. sal på Statens Institut for Folkesundhed, Øster Farimagsgade 5A, København. Alle er velkomne. Klik her for download af program.

September

 • September måneds ‘Kvartalets tal fra sundhedsforskningen i Grønland‘ omhandler diabetes i byer og bygder. Se siden for Kvartalets tal.
 • 7. september 2011 forsvarede læge Michael Lynge Pedersen sin PhD-afhandling ‘Diabetes mellitus in Greenland. Prevalence, organisation and quality in the management of type 2 diabetes mellitus – Effect of a Diabetes Health Care Project’. Se omtale her. Abstract kan fås ved henvendelse til forfatteren (milp@peqqik.gl).
 • I ugen 19. – 22. september 2011 blev der i lighed med sidste år afholdt arbejdsgruppemøder indenfor infektionssygdomme, nærmere bestemt indenfor tuberkulose, viral hepatitis, Helicobacter pylori-infektioner og infektionssygdomme og klimaforandringer. Se hjemmesiden www.arcticinfdis.com, hvor dagsorden, referater og præsentationer fra møderne kan downloades. Alle er velkomne til møderne, som er gratis. Kontakt Anders Koch (ako@ssi.dk), Statens Serum Institut, for nærmere information.

August

 • August måneds ‘Kvartalets tal fra sundhedsforskningen i Grønland‘ omhandler skolebørns forbrug af slik og frugt. Se siden for Kvartalets tal.

Juni

 • 17. juni 2011 i Nuuk afholdes afskedssymposium for overlæge dr.med. Karin Ladefoged, Medicinsk Afdeling, Dronning Ingrids Hospital, Nuuk, med titlen “Infektionssygdomme i Grønland: Status og Fremtidsperspektiver”. Alle er velkomne. Se invitation, program og tilmelding.

April

 • Fredag d. 29. april kl. 17.30 er der åbent møde i lokalafdelingen af Grønlandsmedicinsk selskab, Peqqissaanermik Ilinniarfik, Center for Sundhedsuddannelser, Nuuk. Det faglige program er Hypotermi-behandling, flyvende grise og andre anekdoter v. thoraxkirurg Benedict Kjærgaard og Anæstesi i Grønland v. anæstesiolog Niels Kieler. Tilmelding til middag senest 26. april kl. 12. Se nærmere på Lokalafdelingens side.

Marts

 • Ordinært forårsmøde og generalforsamling i GMS lørdag d. 26. marts 2011 kl. 10-14.20. Mødeindkaldelse, program og frokosttilmelding er udsendt og kan downloades på Mødesiden. Mødets tema og titel er Ischæmisk hjertesygdom og n3-fedtsyrer – kolde facts i Arktisk perspektiv. Sidste frist for frokosttilmelding 22. marts.
 • Marts måneds ‘Kvartalets tal fra sundhedsforskningen i Grønland‘ omhandler risikofaktorer for tuberkulose i Grønland. Se siden for Kvartalets tal.
 • 13.-17. juni 2011 afholdes i Oulu, Finland, dels Summer School in Circumpolar Health Research med fokus på ‘Contaminants and Human Health & Risk Communication’, dels Netværksmøde i the International Network for Circumpolar Health Research (INCHR). Begge er åbne for alle interesserede, ligesom INCHR er et åbent og gratis netværk for alle sundhedsforskere i Arktis, alle interesserede opfordres til at melde sig til. Deadline for abstract til Netværksmødet er 1. april og for tilmelding 15. maj.

Januar

 • KVUG opslår pulje til støtte af arktiske forskningsaktiviteter, som starter i 2011. Ansøgningsfrist 23. februar 2011. Der lægges vægt på, at projekterne bidrager til overførsel af viden mellem danske og grønlandske forskningsinstitutioner, at projekterne bidrager til opbygning af viden om Arktis i danske og grønlandske forskningsinstitutioner, og at projekterne fremmer formidling af forskningen. Se opslaget her og Finansieringssiden.
 • Læge Malene Børresen Læge Malene Børresenforsvarer sin afhandling ‘Hepatitis B infection in Greenland. Epidemiology and burden of disease’ i Foredragssalen, Statens Serum Institut, mandag d. 24. januar 2011 kl. 14. Alle er velkomne. Se Publikationer/afhandlinger for abstract.

2010

Oktober

 • Centerleder, Cand. scient. Ph.D. Eva Bonefeld-Jørgensen, Center for Arktisk Miljømedicin, holder fredag d. 1. oktober kl. 12.30 professortiltrædelsesforelæsning med titlen ‘Hormonforstyrrende Stoffer og Human Sundhed i Nord og Syd’ i Merete Barker Auditoriet (lokale 211), Søauditoriet (bygning 1253), Bartholins Allé, 8000 Århus C, med efterfølgende reception. Nærmere beskrivelse på Århus Universitets hjemmeside. Invitation med kort kan downloades her. Alle er velkomne.

September

 • Læge Bolette Søborg Læge Bolette Søborgforsvarer sin afhandling ‘Tuberculosis infection among children in Greenland – Use of new TB diagnostics’ i Foredragssalen, Statens Serum Institut, fredag d. 1. oktober kl. 14. Alle er velkomne. Se Publikationer/afhandlinger for abstract.
 • Efterårsmøde lørdag d. 6. november kl 10-15 på Statens Institut for Folkesundhed. Emnet er Highlights fra NUNA MED. Se program m.m. på Mødesiden.
 • September måneds ‘Kvartalets tal fra sundhedsforskningen i Grønland’ omhandler det første tilfælde af Q-feber i Grønland. Se siden for Kvartalets tal.
 • Læge Trine Boysen, Statens Serum Institut, forsvarer sin afhandling ‘Aspects of gastric carcinoma. Inuit ethnicity, Epstein-Barr virus, and pernicious anemia’ i Foredragssalen, Statens Serum Institut, fredag d. 24. september kl. 14. Se Publikationer/afhandlinger.
 • I ugen 20. – 24. september 2010 bliver der afholdt arbejdsgruppemøder indenfor infektionssygdomme, nærmere bestemt indenfor tuberkulose, hepatitis, Helicobacter pylori-infektioner og infektionssygdomme og klimaforandringer. Se hjemmesiden www.arcticinfdis.com. Alle er velkomne til møderne, som er gratis. Kontakt Anders Koch (ako@ssi.dk), Statens Serum Institut, for nærmere information.

Juni

 • Juni måneds ‘Kvartalets tal fra sundhedsforskningen i Grønland’ omhandler følgesygdomme til type 2 diabetes i Grønland. Se siden for Kvartalets tal.
 • Husk NUNAMED 2010, som finder sted 4. – 6. september 2010 i Nuuk. Det er stadigt muligt at tilmelde sig. Se www.nunamed.org.
 • I ugen 20. – 23. september 2010 bliver der afholdt arbejdsgruppemøder indenfor infektionssygdomme, nærmere bestemt indenfor tuberkulose, hepatitis, Helicobacter pylori-infektioner og relaterede sygdomme og infektionssygdomme og klimaforandringer. Alle er velkomne til møderne, som er gratis. Kontakt Anders Koch (ako@ssi.dk), Statens Serum Institut, for nærmere information.

Maj

April

 • Ordinært forårsmøde og generalforsamling lørdag d. 10. april 2010 kl. 10-15.30. Mødeindkaldelse, program og frokosttilmelding er udsendt og kan downloades på Mødesiden. Mødets tema er arvelige og medfødte sygdomme i Grønland. Professor Laura Arbour fra University of British Columbia, Canada, er invited guest speaker.

Marts

 • Marts måneds ‘Kvartalets tal fra sundhedsforskningen i Grønland’ omhandler et udbrud af hepatitis B infektion i Grønland. Se siden for Kvartalets tal.

Januar

 • Grønlandsmedicinsk Selskab lancerer ‘Kvartalets tal fra sundhedsforskningen i Grønland’, en dansksproget bearbejdning af udvalgte artikler om sundhedsforhold i Grønland. Første ‘Kvartalets Tal’ er udkommet i januar 2010 og omhandler betydningen af opvækstvilkår for højde og vægt i voksenalderen. Se siden for Kvartalets tal.

2009

(November 2009) Efterårsmøde lørdag d. 21. november kl 14-18 med efterfølgende middag på Statens Institut for Folkesundhed. Se program m.m. på Mødesiden.

(November 2009) Tre afhandlinger med grønlandsmedicinsk indhold har set dagens lys, 1 doktor-afhandling (Birgit Niclasen) og 2 MPH-afhandlinger (Turid Skifte og Anders Koch). Se Publikationer/afhandlinger.

(Marts 2009) Jysk Medicinsk Selskab holder møde torsdag d. 14. maj kl. 19:00 – 21:30 om ‘Iskæmisk hjertesygdom og n3-fedtsyrer – kolde facts i arktisk perspektiv’. Mødet foregår på Skejby Sygehus, auditorium B. Alle er velkomne til dette yderst interessante møde med store kapaciteter indenfor grønlandsforskningen. Ordstyrer er afdelingslæge Stig Andersen. Download programmet her.

(Marts 2009) ICCH14-kongressen løber snart af stablen. Husk deadline 31 marts for ‘early registration’. Et antal af Grønlandsmedicinsk Selskabs medlemmer vil deltage, og der vil snarest komme nærmere information om rejserute mv. på ICCH-siden.

(Marts 2009) Husk forårsmøde og generalforsamling 2009 lørdag d. 28. marts kl 10-15 i Dansk Polarcenter. Se program m.m. på Mødesiden.

(December 2008) Grønlandsmedicinsk Selskab har fået ny hjemmesideadresse www.gmsnet.dk. TDC var så elskværdige at opsige vores aftale på www.gms.suite.dk med kun 1 måneds varsel. Vi har derfor fået ny adresse, den mere mundrette www.gmsnet.dk. Brug den flittigt og send gerne forslag til ting der skal på, ændringer mv. til webmaster!

(December 2008) Arrangørerne af ICCH14-kongressen i Yellowknife 11. – 17. juli 2007 har sendt et brev ud til medlemmerne af de arktisk-medicinske selskaber om kongressen med opfordring til at tilmelde abstracts og naturligvis at komem til kongressen. Se den meget flotte hjemmeside eller ICCH-siden. Deadlines er 31 januar for abstracts og 31 marts for ‘early registration’. Et antal af Grønlandsmedicinsk Selskabs medlemmer vil deltage, og der vil evt. blive arrangeret en form for fællesrejse. Der vil ihvertfald komme nærmere information om rejserute mv. på ICCH-siden.

(December 2008) Nunamed 2010 afholdes i dagene 3. – 6. september 2010. 1st Announcement forventes ude i februar-marts 2009. Nærmere information følger på Nunamed-siden.

(December 2008) Forårsmødet 2009 afholdes i København lørdag d. 28. marts kl 10-15. Nærmere information følger på Mødesiden.

(December 2008) Grønlandsmedicinsk Selskab har fået ny hjemmesideadresse www.gmsnet.dk. TDC var så elskværdige at opsige vores aftale på www.gms.suite.dk med kun 1 måneds varsel. Vi har derfor fået ny adresse, den mere mundrette www.gmsnet.dk. Brug den flittigt og send gerne forslag til ting der skal på, ændringer mv. til webmaster!

(November 2008) The Circumpolar Health Bibliographic Database (CHBD) har set dagens lys – en ny omfattende database fra Canada over publikationer om arktisk sundhed, både peer-reviewed og ikke-reviewed. Se Links og datakilder.

(Oktober 2008) Åbent møde i lokalafdelingen af Grønlandsmedicinsk Selskab tirsdag d. 14. oktober kl. 18:00. Se Lokalafdelingen.

(Oktober 2008) Ordinært GMS-efterårsmøde lørdag d. 1. november 2008. Mødet denne gang bliver anderledes end tidligere, idet det bliver et eftermiddagsmøde med efterfølgende spisning på Statens Institut for Folkesundhed. Nærmere program og tilmelding på Mødesiden.

(Oktober 2008) Den næste ICCH-kongres finder sted d. 11. – 17. juli 2009 Yellowknife, NWT, Canada. Kongressens meget flotte hjemmeside er netop færdig! Check siden og reservér datoerne. Se også ICCH-siden. Vigtige deadlines er 31. januar (abstracttilmelding) og 31. marts (tilmelding til reduceret pris, særlig pris for GMS-medlemmer).

(Oktober 2008) The International Network for Circumpolar Health Researchers har fået ny og flot hjemmeside. Check denne og bliv medlem af netværket.

(Juni 2008) Et institut for Sundhedsforskning i Nuuk er under etablering. Se nærmere ved download af dokumentet ved klik på dette link.

(Juli 2008) KVUG opslår tre grønlandsrelaterede PhD-stipendier med ansøgningsfrist 1. august 2008. Se nærmere på KVUG’s hjemmeside.

(Juni 2008) The International Network for Circumpolar Health Research (INCHR) holdt årlig konference i Tromsø d. 12. – 16. maj 2008. Alle er velkomne. Se konferencens hjemmeside og netværkets hjemmeside. Referat fra mødet kan ses ved klik på dette link.

(Juni 2008) Der har været møde i AMAP Human Health arbejdsgruppen maj 2008. Se referat her.

(Juni 2008) Lokalafdelingen af GMS holder sommermøde d. 4. juni 2008 på PI. Se Lokalafdelingen.

(Januar 2008) Sundhedsfaglig person (læge, sygeplejerske, laborant eller stud.med.) søges til videnskabeligt feltarbejde i 8 grønlandske byer, samlet varighed 2-3 måneder. Tiltrædelse snarest. Kontakt venligst Anders Koch (ako@ssi.dk, 29868802) eller Malene Børresen (mlb@ssi.dk, 25786197) for nærmere information.

(Oktober 2007) D. 14. – 16. marts 2008 afholdes infektionsmedicinsk symposium i Nuuk for alle interesserede. Se nærmere under Infektionssymposium her på siden. Program er lagt ud og tilmelding kan ske online. Der udloddes 2 rejsestipendier til yngre læger fra Danmark med ansøgningsfrist 24. januar.

(Januar 2008) The International Network for Circumpolar Health Research (INCHR) holder årlig konference i Tromsø d. 12. – 16. maj 2008. Alle er velkomne. Se konferencens hjemmeside. Se også netværkets hjemmeside.

(Januar 2008) Grønlands Sundhedsvidenskabelige Forskningsråd indkalder hermed ansøgninger til støtte for sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter. Ansøgningsfrist 1. marts og 1. oktober. Se finansieringssiden.

(Januar 2008) Ordinært GMS-forårsmøde og ordinær generalforsamling d. 29. marts 2008 på Statens Institut for Folkesundhed. Temaet er ‘kost’. Se Mødesiden.

(Oktober 2007) D. 16. – 17. oktober afholdes i anledning af det internationale Polarår internationalt møde om hepatitis-forskning i Arktis og d. 18. oktober samme sted om helicobacter pylori-forskning i Dansk Polarcenter, Standgade 102, København. Programmer for hepatitis-mødet og HP-mødet fås ved klik på links. Formålene er opdatering af eksisterende viden på områderne og iværksættelse af nye initiativer. Nærmere information hos Anders Koch ako@ssi.dk, 3268 3964. Alle er velkomne!

(Oktober 2007) KVUG opslår yderligere IPY-midler. Ansøgningsfrist 1. november 2007. Se KVUG’s hjemmeside.

(Oktober 2007) Ordinært GMS-efterårsmøde d. 3. november 2007 på Statens Institut for Folkesundhed. Se Mødesiden.

(Oktober 2007) Medlemsmøde i Lokalafdelingen af GMS, Center for Sundhedsuddannelser, Nuuk, torsdag d. 13. november 2007. Se Lokalafdelingen.

(September 2007) Nunamed 2007 i Nuuk. Se Nunamed-siden.

(Marts 2007) Ordinært forårsmøde og generalforsamling i GMS Dansk Polarcenter 17. marts 2007. Se Mødesiden.

(November 2006) D. 23. – 25. marts 2007 afholdes internationalt symposium om Environment and Endocrine Disorders i Ilulissat. Arrangører er Stig Andersen, Peter Laurbjerg og Eskild Boeskov. Se den meget flotte hjemmeside www.endoenvironment.dk.

(Marts 2007) KVUG opslår yderligere IPY-midler (23 mio. kr. i 2007). Ansøgningsfrist 16. april 2007 kl. 16. Se KVUG’s hjemmeside.

(November 2006) Onsdag d. 22. november kl. 13.00 forsvarer biolog Lone Nukaaraq Møller sin Ph.D. afhandling Epidemiology of Trichinella in Greenland – Occurrence in Animals and Man & Observations on Anisakidae Infections in Humans på Landbohøjskolen i Auditorium 3-14, Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C. Alle er velkomne. Tryk her for abstract på engelsk, dansk og grønlandsk! Kopi af afhandlingen kan efter afhandlingen rekvireres fra forfatteren (lnm@kvl.dk).

(November 2006) Fredag den 24. november 2006 forsvarer læge Nikolai Lohse sin Ph.D.-afhandling HIV in Denmark and Greenland, 1995-2004: The effect of highly active antiretroviral therapy and characteristics of the HIV-infected population: An observational study. Forsvaret finder sted på Odense Universitetshospital kl. 14.00 og er foregået af møde om “HIV med fokus på epidemiologi og registerforskning”. Tilmelding ikke påkrævet.

(November 2006) Forberedelserne til IPY, det internationale polarår, er godt igang. Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser i Grønland (KVUG) indkalder foreløbige projektforslag til prækvalifikation til UMTS-puljen med deadline 1. december 2006. Se KVUG’s hjemmeside.

(November 2006) Medlemsmøde i Lokalafdelingen af GMS, Center for Sundhedsuddannelser, Nuuk, torsdag d. 16. november 2006. Se Lokalafdelingen.

(November 2006) Efterårsmøde i GMS lørdag d. 4. november 2006 10-15 på Center for Arktisk Miljømedicin, Bygning 206, Vennelyst Boulevard 6, 8000 Århus C med temaet Miljømedicin. Se Mødesiden.

(Marts 2006) ICCH13-kongressen i Novosibirsk 12.-16. juni: Deadline for tilmelding af abstracts og deltagelse tilsyneladende rykket til 15. marts 2006. Se ICCH-siden.

(Marts 2006) Ordinært forårsmøde og generalforsamling i GMS Dansk Polarcenter 18. marts 2006. Se mødesiden.

(Marts 2006) Medlemsmøde i Lokalafdelingen af GMS, Center for Sundhedsuddannelser, Nuuk, 27. marts 2006. Se Lokalafdelingen.

(Januar 2006) Sidste frist for abstracttilmelding til ICCH13 i Novosibirsk 2006 er 31. januar. Se kongresbeskrivelse og transportmuligheder på ICCH-siden.

(Januar 2006) KVUG og Grønlands Sundhedsvidenskabelige Forskningsråd uddeler projektstøtte med ansøgningsfrister henholdsvis 27. februar og 1. marts 2006. Se Finansieringssiden.

(November 2005) Efterårsmøde i Lokalafdelingen af Grønlandsmedicinsk Selskab finder sted torsdag d. 17. november 2005. Af hensyn til madbestilling er tilmelding nødvendig – senest d. 15. november 2005. Se Lokalafdelingens side for program.

(Oktober 2005) Det ordinære efterårsmøde finder sted lørdag d. 5. november 2005 på Statens Institut for Folkesundhed, “Det gamle kommunehospital”, Øster Farimagsgade 5A, 1. sal, bygning 7. Emnet denne gang er ‘Kræft i Grønland’ med et specialforedrag om Lauge Koch-striden 1935-38 af Adjunkt, ph.d. Christopher Jacob Ries, Geologisk Museum, forfatter til ‘Retten, magten og æren: Lauge Koch sagen; en strid om Grønlands geologiske udforskning’, Lindhardt og Ringhof, 2003. Se mødeindkaldelse med dagsorden og frokosttilmelding på mødesiden.

(Oktober 2005) Den næste International Congress on Circumpolar Health (ICCH13) finder sted d. 12. – 16. juni 2006 i Novosibirsk, Rusland. Deadline for tilmelding af abstracts d. 31. januar 2006. Se også ICCH-siden.

(Oktober 2005) NUNAMED 2007 planlægges gennemført i september måned 2007 i Nuuk. Nærmere besked følger på NUNAMED-siden.

(Juli 2005) Læge Jeppe Friborg forsvarede onsdag d. 10. august 2005 sin Ph.D. afhandling Aspects of the epidemiology of nasopharyngeal carcinoma and Epstein-Barr virus infection in Greenland på Statens Serum Institut. Se dansk- og engelsksproget resumé her.

Det ordinære forårsmøde og generalforsamling for 2005 finder sted lørdag d. 2. april på Statens Institut for Folkesundhed i anledning af instituttets flytning til det gamle, men nyrenoverede Kommunehospital. Temaet for mødet er ‘Folkesundhed’. Nærmere information på mødesiden.

(Marts 2005) The Canadian Rural Health Research Society og The Canadian Society for Circumpolar Health afholder konferencen ‘Rural and Northern Health Research – Bridging the Distance’ 27.-29. oktober 2005 i Quebec, Canada. Se First Call for Abstracts. Abstract deadline 15. april 2005.

4.-7. februar 2005 afholdtes det traditionelle Kangerlussuaq seminar om grønlandsmedicinsk forskning. En del deltagere fra Nuuk kunne desværre ikke nå frem p.gr.a. dårligt flyvevejr hele weekenden, men mødet blev alligevel en succes med mange gode diskussioner om bl.a. rekruttering af forskere. Mødereferat følger her på siden. Se invitation og omtale af tidligere møde i 2001 under ‘Møder og seminarer’.

(Juli 2004) Grønlands Lægekredsforening og Grønlands Sygeplejerske-organisation arrangerede i samarbejde med Center for Sundhedsuddannelser og Lægeklinikken i Nuuk en workshop om diabetes og det såkaldte metaboliske syndrom i Grønland i Nuuk d. 1.-3. oktober 2004. Se program.

Læge Marit Eika Jørgensen forsvarede d. 30. juli 2004 sin Ph.D. afhandling Glucose Intolerance and its relation to cardiovascular risk factors among Greenland Inuit. The Greenland Population Study på Steno Diabetes Center, Niels Steensensvej 6, 2820 Gentofte. Klik på linket for Dansksproget resumé. Kopi af afhandlingen kan fås ved mail til Marit (mej@si-folkesundhed.dk).

Det ordinære forårsmøde og generalforsamling fandt sted lørdag d. 20. marts 2004 i Dansk Polarcenter. Emnet var Tunu’, Østkysten. Nærmere information på mødesiden.

 1. november 2003 afholdtes ordinært efterårsmøde i Grønlandsmedicinsk Selskab i Dansk Polarcenter. Emnet var ‘Stjernestunder fra ICCH12’. Se venligst Mødesiden.

11.-14. september 2003 afholdtes ICCH12 og NUNAMED-kongres i Nuuk, Grønland, arrangeret af Grønlands Lægekredsforening og Grønlandsmedicinsk Selskab.

Mandag d. 3. marts 2003 kl. 13.00 forsvarede læge Tyra Krause sin Ph.D. afhandling ‘Population-based studies on atopy in Greenland‘. Forsvaret gik storartet og fandt sted på Statens Serum Institut. En artikel om forsvaret og afhandlingens betydning for Grønland er efterfølgende blevet skrevet i AG af Finn Becker-Christiansen. Afhandlingen kan rekvireres ved mail til Tyra Krause (tgv@ssi.dk) og abstract ses ved klik her.

Forårets største begivenhed i GMS var generalforsamling og forårsmøde lørdag d. 22. marts 2003 i Dansk Polarcenter. Se program på Mødesiden.

Efterårets største begivenhed i GMS var det ordinære efterårsmøde lørdag d. 9. november 2002 på Arbejdermuseet. Se program på Mødesiden.

IUCH arranged a scientific meeting on circumpolar health in Copenhagen at Friday May 31, 2002, 14.00-18.00. Programme at the IUCH page.

Forårets største begivenhed i GMS var ordinær generalforsamling lørdag d. 9. marts 2002 på Jægersborg kaserne. Se program på Mødesiden.

Fredag d. 9. november 2001 kl. 14.00 forsvarede afdelingslæge, Ph.D. Preben Homøe sin doktordisputats ‘Otitis media in Greenland. Studies on historical, epidemiological, microbiological and immunological aspects‘ i Anneksauditorium A, Københavns Universitet, Studiestræde 6, København.

I dagene 23.-25. november 2001 arrangerede Grønlands Sundhedsvidenskabelige Forskningsråd i samarbejde med Statens Institut for Folkesundhed Netværksseminar for Sundhedsforskning i Grønland i Kangerlussuaq. Referat fra seminaret ligger på Grønlands Forskningsråds side.