Udgivelser

På denne side finder du links dels til skrifter om Grønlandsmedicinsk Selskab, dels til akademiske afhandlinger af grønlandsmedicinsk relevans.

Link til afhandlinger.

Grønlandsmedicinsk Selskab 50 år
Udgivet af Grønlandsmedicinsk Selskab, 2021.
Jubilæumsskrift i anledning af Grønlandsmedicinsk Selskabs 50-års fødselsdag i 1997. Omtale af Selskabets historie og baggrund samt liste over afhandlinger om grønlandsmedicinske emner. Kan fås ved henvendelse til Grønlandsmedicinsk Selskab eller downloades her.

Grønlandsmedicinsk Selskab 25 år
Redigeret af Lars Gehlert Johansen og udgivet af Grønlandsmedicinsk Selskab på Samfundsmedicinsk Forlag, Skovbyvej 5, 6230 Rødekro, 1997.
Jubilæumsskrift i anledning af Grønlandsmedicinsk Selskabs 25-års fødselsdag i 1997. Omtale af Selskabets historie og baggrund samt liste over danske disputatser om grønlandsmedicinske emner. Kan fås ved henvendelse til Grønlandsmedicinsk Selskab.

Greenlandic Medical Bibliography 1970-1995
Ulla Christensen & Peter Bjerregaard, DIKEs Grønlandsskrifter nr. 10, DIKE, 1997.
Grønlandsmedicinsk bibliografi dækkende årene 1970-95 udarbejdet af Afdeling for Grønlandsforskning på DIKE på initiativ af Grønlandsmedicinsk Selskab i 1989. Kan fås ved klik her.

ICCH17 Congress Copenhagen