2010

December

Titlen på december måneds ‘Kvartalets Tal’ er Grønlandske patienter med hoved-halskræft overlever kortere tid i forhold til danske, trods samme behandling. De primære årsager til, at grønlandske patienter overlever kortere tid, har været, at patienterne har påbegyndt behandlingen for sent, og at opfølgningen ikke har været tilstrækkelig, i hvertfald i perioden indtil 2003. Siden 2005 har DIH organiseret opfølgningsprogrammer for hoved-halscancerpatienter. Forbedringer er således iværksat.

September

Titlen på september måneds ‘Kvartalets Tal’ er Et tilfælde af Q-feber i Grønland – en sygdom set for første gang i Arktiske områder. I indlægget beskrives det første kendte tilfælde i Grønland af en bakterieinfektion kaldet Q-feber. Sygdommen ses i mange dele af verden, særligt i lande med kvæg, får og geder, men har aldrig været beskrevet i arktiske egne. Q-feber kan enten være en sjælden og indtil nu overset sygdom i Arktis, eller den kan være nyopstået. Mulige forklaringer diskuteres i indlægget. Tilfældet tyder på, at man som sundhedspersonale i Grønland bør tænke på usædvanlige årsager til sygdomstilfælde, man ellers ikke kan forklare.

Juni

Titlen på juni måneds ‘Kvartalets Tal’ er Grønlændere får også følgesygdomme til type 2 diabetes. Indlægget omhandler diabeteskomplikationer i Grønland og er skrevet af projektleder Michael Lynge Pedersen fra Diabetesgruppen i Nuuk. Diabetes er hyppigt forekommende i Grønland, men hidtil er der ikke lavet opgørelser over forkomsten af diabeteskomplikationer. I dette ‘Kvartalets Tal’ omtales en undersøgelse, der viser, at diabetisk nyresygdom, øjensygdom, nervebetændelse og alvorlig åreforkalkning forekommer hyppigt, og at forekomsten er den samme blandt grønlandske og danske patienter med diabetes.

Marts

Marts måneds ‘Kvartalets Tal’ omhandler Udbrud af alvorlig leverbetændelse blandt børn i Grønland og er skrevet af PhD-studerende Malene Børresen, Statens Serum Institut. Smitte med hepatitis B-virus (smitsom leverbetændelsesvirus type B; HBV) er hyppig i Grønland, men sammenlignet med andre steder i verden ses alvorlig leverbetændelse og senfølger af HBV-smitte af ukendte årsager ikke så hyppigt som forventet i Grønland. I dette ‘Kvartalets Tal’ omtales en undersøgelse, der tyder på, at HBV-smitte slet ikke er så harmløs i Grønland som hidtil antaget, og støtter, at HBV-vaccination indføres i børnevaccinationsprogrammet.

Januar

Det første ‘Kvartalets Tal’ omhandler Betydningen af opvækstvilkår for højde og vægt i voksenalderen og er skrevet af Peter Bjerregaard, Statens Institut for Folkesundhed.