2011

September

Titlen på september måneds ‘Kvartalets Tal’ er Høj forekomst af diabetes i bygder og små byer og er skrevet af overlæge Ph.D. Marit Eika Jørgensen, Statens Institut for Folkesundhed. Mens type 2 diabetes tidligere var sjældent forekommende hos grønlændere, fandt en undersøgelse i 1999, at ca. 10 % af alle voksne grønlændere over 35 år nu havde type 2 diabetes. Dermed var type 2 diabetes blevet langt hyppigere hos grønlændere end i en vesteuropæisk befolkning. En stor befolkningsundersøgelse 2005 – 2010 over hele Grønland har nu fundet, at Diabetesforekomsten er 50 % højere i små byer og 20 % højere i bygder sammenlignet med store byer efter justering for forskelle i risikofaktorer. Dette er overraskende og forskelligt fra andre tilsvarende lande med hurtig vestliggørelse. I nyhedsbrevet diskuteres mulige årsager til dette fund.

August

Titlen på august måneds ‘Kvartalets Tal’ er Grønlandske skolebørns forbrug af slik og frugt, udvikling fra 1994 til 2006 og er skrevet af Birgit Niclasen, Lægefaglig konsulent, Ph.D. Departementet for Sundhed, Nuuk.Grønland har oplevet hurtige ændringer i befolkningens spisevaner, en “ernærings-transition” på linje med forandringer i sygdomsmønstret og i sociale forhold. Ernæring er således et fokusområde i Inuuneritta (Folkesundhedsprogrammet), og det grønlandske Ernæringsråd har udviklet 10 kostråd. Den grønlandske del af Health Behaviour School-aged Children (HBSC) undersøgelsen undersøgte i 1994, 1998, 2002 og 2006 slik og frugtforbruget blandt 11., 13. og 15. årige skolebørn. Undersøgelsen fandt, at fra 1994 til 2006 faldt andelen af skoleelever som fulgte Ernæringsrådets anbefalinger omkring frugt og slik. I nyhedsbrevet foreslås en række anbefalinger til forøgelse af børns frugtindtag og nedbringelse af slik- og sukkerforbruget.

Marts

Titlen på marts måneds ‘Kvartalets Tal’ er Risikofaktorer for tuberkulose i Grønland og er skrevet af overlæge dr.med. Karin Ladefoged, DIH, Nuuk. Selvom hyppigheden af tuberkulose er faldet markant siden 1950’erne er hyppigheden igen stigende i Grønland. Man ved ikke meget om hvilke faktorer der betinger forekomsten af tuberkulose i Grønland. I en undersøgelse i 2004-2006 af 146 tuberkulose-patienter og 584 raske kontroller fandt man, at det at være Inuit, at være arbejdsløs, at bo i en bygd og have et højt alkoholforbrug var forbundet med øget risiko for tuberkulose. Mulige forklaringer på disse forhold diskuteres i nyhedsbrevet.